Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

23
Απρ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Αλμπάνη Ευάγγελου , Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα23/04/2021 16:30 - 17:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο:   Αλμπάνης Ευάγγελος

Αριθμός Μητρώου:              2014010144

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά:            Μεθευρετικός αλγόριθμος αποδοχής κατωφλίου για το ανοιχτό πρόβλημα δρομολόγησης οχημάτων.

 

Επιτροπή:

Επιβλέπων:     Μαρινάκης Ιωάννης

Πρώτο Μέλος:            Ματσατσίνης Νικόλαος

Δεύτερο Μέλος:          Μαρινάκη Μαγδαληνή

 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:           Σε μια κοινωνία στην οποία ο ανταγωνισμός και οι απαιτήσεις των καταναλωτών συνεχώς αυξάνονται, η μελέτη της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι πολύ σημαντική για μια επιχείρηση έτσι ώστε να είναι ανταγωνιστική, πιο αποδοτική και κερδοφόρα. Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με το Ανοιχτό Πρόβλημα Δρομολόγησης Οχημάτων ή OVRP (Open Vehicle Routing Problem). Το συγκεκριμένο πρόβλημα βρίσκει εφαρμογή κυρίως σε εταιρίες στις οποίες δεν χρειάζεται τα οχήματα που χρησιμοποιούνται για τη διανομή να επιστρέφουν στην αποθήκη. Όλα τα οχήματα ξεκινούν από την αποθήκη και πρέπει να εξυπηρετήσουν όλους τους κόμβους (πελάτες) με τη ζήτηση του καθενός χωρίς να παραβιαστούν οι περιορισμοί χωρητικότητας των οχημάτων και μέγιστου χρόνου διαδρομής. Στόχος του προβλήματος είναι η εύρεση λύσης με όσο το δυνατόν λιγότερα οχήματα και την ελαχιστοποίηση της συνολικής απόστασης των διαδρομών. Για την εύρεση των αρχικών εφικτών λύσεων χρησιμοποιείται ο Αλγόριθμος Άπληστης Τυχαιοποιημένης Προσαρμοστικής Αναζήτησης γνωστός και ως GRASP (Greedy Randomized Adaptive Search Procedure). Στη συνέχεια για τη βελτίωση της αρχικής λύσης χρησιμοποιείται ο αλγόριθμος αποδοχής κατωφλίου (Threshold Accepted) σε συνδυασμό με τέσσερις αλγόριθμους τοπικής αναζήτησης (1-0 relocate, 1-1 exchange, opt , swap). Ο αλγόριθμος εφαρμόζεται σε παραδείγματα της βιβλιογραφίας και γίνεται σύγκριση με τα βέλτιστα αποτελέσματα που έχουν δημοσιευτεί. Για την υλοποίηση του κώδικα χρησιμοποιήθηκε η προγραμματιστική γλώσσα Matlab.


 

​​​​​​​Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος:             23/4/2021

Ώρα:                       16:30

 

​​​​​​​Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα:               https://tuc-gr.zoom.us/j/94963033158?pwd=VmhmMG5IazRWNGJNRmxXU2oySzFvQT09

Κτίριο:    ………………………………………

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012