Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

02
Ιουν

Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας κ.Αναστασιάδη Αικατερίνης - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα02/06/2021 14:00 - 15:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο: Αικατερίνη Αναστασιάδη


Τίτλος: elethrion Project: Ένα Σχολείο Αυτάρκειας και Βιωσιμότητας στο όρος Τελέθριον στη Βόρεια
Εύβοια

Title:Telethrion Project: School of Sustainability and Self-sufficiency in North Evia


Τετάρτη 2 Ιουνίου 2021, 14.00 μ.μ.


Εξεταστική Επιτροπή

 Καθηγητής :Κωνσταντίνος - Αλκέτας Ουγγρίνης (επιβλέπων)
Αναπληρωτής Καθηγητής:Βαζάκας Αλέξανδρος Θεοχάρης 
Αναπληρωτής Καθηγητής:Τσάρας Γιάννης-Νίκος


Περίληψη

Τα αντικείμενο σχεδιασμού αφορά την ανάπτυξη σχεδιαστικής πρότασης για ένα σχολείο αυτάρκειας και βιωσιμότητας στο όρος Τελέθριον (Βόρεια Εύβοια). Στόχος, είναι ο σχεδιασμός χωρικών ποιοτήτων που υποστηρίζουν τον δυναμικό χαρακτήρα των δράσεων πειραματισμού και δημιουργίας υπό το πνεύμα της συνεργασίας προς την μετάβαση σε μια νέα βιώσιμη πραγματικότητα.

Σε αυτή την διαδικασία, σημαντικοί παράγοντες, θεωρούνται ο εκπαιδευτικός χαρακτήρας του εγχειρήματος αλλά και το επιθυμητό επίπεδο αυτάρκειας της κοινότητας. Έτσι, στην προσπάθεια προσέγγισης μιας περιβαλλοντικά και κοινωνικά βιώσιμης σχεδιαστικής πρότασης, αξιοποιούνται σχεδιαστικές αρχές και εργαλεία που βασίζονται στην μελέτη και την προσπάθεια κατανόησης των χρηστών και του σχεδιαστικού πλαισίου.
Στην ανάπτυξη της λύσης συμπεριλαμβάνονται η χρήση φυσικών υλικών δόμησης, η επαναχρησιμοποίηση υλικών διαθεσίμων στην περιοχή, καθώς και η αξιοποίηση τεχνικών δόμησης γνώριμων για την ομάδα του εγχειρήματος.

Οι δομές που δημιουργούνται αποτελούν τον χώρο αλλά και το μέσο των συνεργατικών διαδικασιών μάθησης.


 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012