Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

02
Ιουν

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Τερέχοβ Διονύση - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα02/06/2021 17:00 - 18:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο: DENYS TYERYEKHOV

Τίτλος: Η ανάλυση και η οργάνωση της διαστημικής αρχιτεκτονικής στην περίπτωση του Άρη .

Title:The analysis and organization of space architecture in the case of Mars.

Τετάρτη 2 Ιουνίου 2021, 17.00 μ.μ


Εξεταστική Επιτροπή Καθηγητής: Ουγγρίνης Κωνσταντίνος (επιβλέπων)
Καθηγητής: Παρθένιος Παναγιώτης
Αναπληρωτής Καθηγητής:Τσάρας Γιάννης-Νίκος

Περίληψη 

  Η παρούσα ερευνητική εργασία επιχειρεί την διερεύνηση των δυνατοτήτων του πλανήτη Άρη να φιλοξενήσει μία μόνιμη αποικία με απώτερο σκοπό την εξέλιξή τους σε ανεξάρτητη κοινότητα .  Το κύριο αντικείμενο της έρευνας είναι μία ρεαλιστική προσέγγιση του σχεδιασμού μιας τέτοιας κοινότητας- αποικίας και το αρχιτεκτονικό σύνολο που θα αρμόζει περισσότερο σε αυτές τις συνθήκες. 
  Προσεγγίζει το θέμα ξεκινώντας από την ανάλυση των συνθηκών του περιβάλλοντος και τους φυσικούς πόρους που παρέχονται ή μπορούν να παραχθούν στην επιφάνεια του Άρη. Στην συνέχεια κάνει αναφορά στα ιστορικά δρώμενα που αφορούν το ζήτημα διαστημικής αρχιτεκτονικής γενικώς  και στα γεγονότα που επηρέασαν και αποτέλεσαν  κομβικά σημεία στην εξέλιξη της .
 Θεωρώντας ως βασικό κομμάτι της έρευνας σήμερα όσο αφορά μία διαστημική αποικία, αναλύει σχολαστικά την πρακτική έρευνα και τα Mars analogue που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια, παρουσιάζοντας μερικά από αυτα που έχουν ενδιαφέρον αποτελέσματα.
Τονίζει τις ανάγκες μιας διαστημικής αποικίας και την στοιχειώδη οργάνωση των συνθηκών.  Παρουσιάζει νέες τεχνικές και καινοτόμες λύσεις στην κατασκευή και χρήση νέων υλικών όπως παραδείγματος χάρη τεχνολογία εκτύπωσης 3D printing . 
  Στη συνέχεια εξετάζεται ο ανθρώπινος παράγοντας στο διάστημα και  βιωματική εμπειρία του ατόμου και της κοινότητας σαν σύνολο . Εξετάζονται  και οι σχέσεις τέτοιων εννοιών στο αρχιτεκτονικό σύνολο όπως η έννοια του τόπου, δημόσιου, ιδιωτικου  και οι σχέσεις φυσικού και τεχνητού περιβάλλοντος . Αναλύει τους ψυχολογικούς παράγοντες και τα συναισθήματα που επηρεάζουν την βιωματική εμπειρία και εξετάζει τον χρονικό παράγοντα στην οργάνωση του χώρου.  
  Στο πρακτικό κομμάτι παρουσιάζονται προτάσεις για διάφορα στάδια οργάνωσης μιας τέτοιας αποικίας  σε μακρο και μικρό επίπεδο . Αναλύονται με λεπτομέρεια οι ιδιότητες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενός Αρειανού θολου και σχεδιάζεται σχεδιάγραμμα με τους απαραίτητους χώρους και την διασύνδεση τους . Παρουσιάζονται προτάσεις για την ασφάλεια των συνθηκών και αναφέρονται λύσεις  για την χρήση βλάστησης και ως πηγή τροφής ή για την παραγωγής οξυγόνου . Παρουσιάζει επίσης προτάσεις για τη χρήση νέων υλικών φιλικών ως προς το περιβάλλον . 
  Στο τέλος γίνεται μία ρεαλιστική προσέγγιση μιας προβλέψεις εφόσον αν αποφασίσαμε ως πολιτισμός να δημιουργήσουμε μόνιμη κοινότητα στον Άρη

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012