Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

02
Ιουν

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Βούτσα Ιωάννας -Νεφέλης - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα02/06/2021 17:00 - 18:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο: Βούτσα Ιωάννα- Νεφέλη

Τίτλος: Η μητροπολιτική εμπειρία μέσα από τη λογοτεχνία: Tο παράδειγμα του Joseph Roth στα ‘’Βερολινέζικα χρονικά| 1920-1933’’

Title: he metropolitan experience in literature: Joseph Roth’s example in ‘’What I saw: reports from Berlin| 1920-1933’’

Τετάρτη 2 Ιουνίου 2021, 17.00 μ.μ

Εξεταστική Επιτροπή

Αναπληρωτής καθηγητής :Μουτσόπουλος Αθανάσιος (επιβλέπων)
Αναπληρωτής καθηγητής:Τσακαλάκης Δημήτριος
Επίκουρη  καθηγήτρια: Γεροπάντα Βασιλική


Περίληψη

Η παρούσα ερευνητική εργασία επιχειρεί να περιγράψει τον τρόπο που χαρτογραφείται το Βερολίνο της Βαϊμάρης, μια έφηβη μητρόπολη του 20ου αιώνα, μέσα από τον αφηγηματικό λόγο του Γιόσεφ Ροτ. Η αφήγηση- χάρτης μας συστήνει το μητροπολιτικό Βερολίνο μέσα από δρόμους, τόπους, ιστορίες, ανθρώπους και αισθήματα. Η διαλεκτική ανάγνωση της πόλης μέσα από την περιπλάνηση και τον αφηγηματικό λόγο, φτιάχνουν τον χάρτη που δεν απεικονίζει τουριστικούς προορισμούς ή στείρες περιγραφές υλικών μερών και σχημάτων αλλά τόπους όπου ζουν, αναπνέουν άνθρωποι στις λεωφόρους, στα υπόγεια, στα άσυλα και στα πολυκαταστήματα. Μέσα από τον χάρτη των επιφυλλίδων του Ροτ η εργασία επιχειρεί να δείξει πως ακόμα και μέσα από την σύντομη λογοτεχνική αφήγηση μπορεί να περιγραφεί ένα σύνολο φαινομένων και αντιφάσεων μιας αστικής συνθήκης και το πως αυτά τα φαινόμενα μέσα από τον στοχασμό της απομύθευσης φτάνουν στον πυρήνα της αναγκαίας σκέψης για την υπέρβαση των παθογενειών των μητροπόλεων. 


 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012