Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

18
Ιουν

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Νασούλη Σταμάτιου, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα18/06/2021 10:00 - 10:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο:   ΝΑΣΟΥΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

Αριθμός Μητρώου:              2015010105

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά:            Διαδικασία Άπληστης Τυχαιοποιημένης Προσαρμοστικής Αναζήτησης για το Χρονικώς Εξαρτώμενο Πρόβλημα Δρομολόγησης Οχημάτων

 

Επιτροπή:

Επιβλέπων:     ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Πρώτο Μέλος:                        ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

Δεύτερο Μέλος:          ΜΑΤΣΑΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:           Η διπλωματική εργασία πραγματεύεται το χρονικώς εξαρτώμενο πρόβλημα δρομολόγησης οχημάτων με χρήση του αλγορίθμου GRASP (Greedy Randomized Adaptive Search Procedure). Ουσιαστικά, πρόκειται για ένα πρόβλημα βελτιστοποίησης που προσπαθεί να επιλύσει μία πραγματική κατάσταση, λαμβάνοντας υπόψιν κάποιες ρεαλιστικές παραμέτρους (π.χ κυκλοφοριακή συμφόρηση, κατάσταση οδικού δικτύου) οι οποίες επηρεάζουν τον χρόνο μετάβασης μεταξύ δύο πελατών ανάλογα με τη χρονική στιγμή της ημέρας που επιλέγεται να πραγματοποιηθεί η μετακίνηση. Στην εν λόγω εργασία, ο τρόπος προσέγγισης του παραπάνω προβλήματος είναι η μεθοδευμένη τμηματοποίηση της ημέρας σε χρονικά διαστήματα, έτσι ώστε τα χρονικά αυτά διαστήματα να ανταποκρίνονται όσο το δυνατόν καλύτερα στους πραγματικούς χρόνους μετάβασης. Όσον αφορά τον αλγόριθμο που χρησιμοποιείται για την επίλυση του προβλήματος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο GRASP πρόκειται για μία επαναληπτική διαδικασία, όπου κάθε επανάληψη αντιστοιχεί και σε μία πιθανή λύση. Πιο συγκεκριμένα, κάθε επανάληψη αποτελείται από δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση, μία αρχική λύση κατασκευάζεται μέσω μίας τυχαιοποιημένης συνάρτησης απληστίας η οποία χρησιμοποιεί τη λίστα περιορισμένων υποψηφίων (Restricted Candidate List). Πρακτικά, η παραπάνω λίστα περιέχει ένα συγκεκριμένο αριθμό από τους καλύτερους επόμενους πιθανούς προορισμούς, απ’ όπου επιλέγεται τελικά με τυχαίο τρόπο ο επόμενος προορισμός. Στη δεύτερη φάση, η λύση που κατασκευάστηκε, υποβάλλεται σε μία διαδικασία τοπικής αναζήτησης με στόχο τη βελτίωσή της. Εν τέλει, το αποτέλεσμα που προκύπτει είναι απλά η καλύτερη λύση απ’ όλες τις επαναλήψεις.

 

​​​​​​​Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος:             18/06/2021

Ώρα:                       10:00

 

​​​​​​​Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα:               https://tuc-gr.zoom.us/j/94752757253?pwd=OG5jYzNMYWNIUktRbUVtYzhYc3M5UT09

Κτίριο:    ………………………………………

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012