Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

18
Ιουν

Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας Φρατζεσκάκη Αλέξανδρου- Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΑΡΜΗΧ  
ΤοποθεσίαΗ παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη
Ώρα18/06/2021 18:00 - 19:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο: Φρατζεσκάκης Αλέξανδρος

Τίτλος: Ο ρόλος των ξύλινων δαπέδων στην δυναμική συμπεριφορά κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία

Title: The influence of wooden floors in the dynamic behanior of masonry buildings

Εξεταστική επιτροπή
Μαρία Σταυρουλάκη, Αναπλ. Καθ. ( Επιβλέπουσα)
Κωνσταντίνος Προβιδάκης, Καθ.
Γεώργιος Σταυρουλάκης, Καθ.

Περίληψη
Το αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι ο ρόλος των ξύλινων δαπέδων στην δυναμική συμπεριφορά ενός διώροφου κτιρίου από λιθοδομή, και το οποίο κατασκευάστηκε στο κέντρο έρευνας CNR-ENEA στην Ρώμη της Ιταλίας. Η μορφή, οι διαστάσεις, οι φορτίσεις και οι ιδιότητες του πειράματος που χρησιμοποιήσαμε ήταν από την ερευνητική εργασία “Comparative analysis on the seismic behavior of unreinforced masonry buildings with flexible diaphragms” των Betti M., Galano L., Vignoli A από το  University of Florence, 2013. Η εργασία αναπτύχθηκε σε τρεις ενότητες.
 
Στην πρώτη ενότητα γίνεται μια αναφορά στο ξύλο, για την δομή του, τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα, τις μηχανικές ιδιότητες και τις μηχανικές αντοχές. Επίσης, γίνεται αναφορά στην χρήση του ξύλου ως δομικό υλικό, τις κατηγορίες και την διάταξη των ξύλινων πατωμάτων, την τοποθέτηση του στην τοιχοποιία και τις σεισμικές βλάβες. Ακόμα παρουσιάζεται και το νομοθετικό πλαίσιο για τον σχεδιασμό των ξύλινων πατωμάτων, τον έλεγχο διάτμησης και κάμψεις και τον έλεγχο των παραμορφώσεων.
 
Στην δεύτερη ενότητα αντλούνται στοιχεία για την μορφή (φέρουσα τοιχοποιία, ξύλινο πάτωμα και ξύλινα δοκάρια), τις συνθήκες φόρτισης και τις ιδιότητες των υλικών από την ερευνητική εργασία της ομάδας των επιστημόνων Michele Betti, Luciano Galano και Andrea Vignoli. Ξεκινώντας προσομοιώθηκε το κτίριο και επικεντρώθηκε η μελέτη στην στατική, στην δυναμική και στην καταπόνηση του σεισμού Colfiorito. Το μοντέλο αναλύθηκε με την χρήση του προγράμματος των πεπερασμένων στοιχείων Marc Mentat. Στην συνέχεια εξήχθησαν αποτελέσματα και με χρωματική απεικόνιση για τις τάσεις και τις μετακινήσεις του μοντέλου μας και εντοπίστηκαν οι περιοχές που εμφανίζετε ο εφελκυσμός και η θλίψη οι οποίες ταυτίζονται με τα στοιχεία του πειράματος της Ιταλίας.
 
Στην τρίτη ενότητα ενισχύεται το μοντέλο με επιπλέον στρώση ξύλινων σανίδων με διεύθυνση κάθετη ως προς τις σανίδες που χρησιμοποιήθηκαν στο αρχικό μοντέλο. Επιλύεται ξανά το νέο ενισχυμένο μοντέλο για στατική, δυναμική και σεισμική καταπόνηση και παίρνουμε τα αποτελέσματα τάσεων και μετακινήσεων τα οποία στην συνέχεια συγκρίνονται με τα αποτελέσματα του πρώτου μοντέλου.
 
Τελειώνοντας στην εργασία γίνεται αναφορά των συμπερασμάτων που προέκυψαν κατά την εκπόνηση της με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί η βάση για μελλοντική έρευνα από άλλους ερευνητές για την αποκατάσταση μνημείων και άλλων κατασκευών.

 

 

 

Meeting ID: 935 6312 3381
Password: 584548

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012