Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

15
Σεπ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Δημητριάδη Αλέξανδρου-Ιορδάνη, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα15/09/2021 11:15 - 12:15

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο:                  ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΙΟΡΔΑΝΗΣ

Αριθμός Μητρώου:              2015010033

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά:                           Μελέτη σκοπιμότητας για την χρήση εναλλακτικών καυσίμων στην ακτοπλοΐα

Τίτλος στα Αγγλικά:   Feasibility assessment of alternative marine fuels in coastal shipping

 

Επιτροπή:

Επιβλέπων:                 Ιψάκης Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής

Πρώτο Μέλος:                        Παπαευθυμίου Σπυρίδων, Αναπληρωτής Καθηγητής

Δεύτερο Μέλος:          Κονσολάκης Μιχάλης, Αναπληρωτής Καθηγητής

           

Περίληψη

                Η παρούσα Διπλωματική Εργασία έχει ως κύριο σκοπό την επισκόπηση των συμβατικών αλλά κυρίως των εναλλακτικών καυσίμων της ναυτιλίας. Ειδικότερα, ολοένα και περισσότερα εναλλακτικά καύσιμα βρίσκονται στο προσκήνιο και αναπτύσσονται ταχέως κατά τα στάδια της έρευνας. Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, η ναυτιλιακή βιομηχανία είναι υπεύθυνη για πάνω από το 85% του παγκόσμιου εμπορίου, ενώ ταυτόχρονα καταναλώνει το 2% της παγκόσμιας ενεργειακής ζήτησης ετησίως, συνεισφέροντας περίπου στο 3% των παγκόσμιων εκπομπών ρύπων. Σύμφωνα με τα παραπάνω, μπορεί κανείς να αντιληφθεί πως πρόκειται για μια από τις αποδοτικότερες ενεργειακά βιομηχανίες αλλά συνάμα και ιδιαίτερα επιβαρής στο περιβάλλον.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ναυτιλίας (IMO), έχει θεσπίσει πως μέχρι το 2050 οι εκπομπές ρύπων του κλάδου πρέπει να έχουν μειωθεί κατά 50% σε σχέση με το έτος βάσης 2008. Ήδη, από την 1/1/2020 έχει τεθεί σε ισχύ ως ανώτατο όριο περιεκτικότητας σε θείο (sulphur cap) το 0.5% για τα ναυτιλιακά καύσιμα. Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι έχουν προταθεί διάφορες λύσεις, εκ των οποίων μερικές είναι: η μείωση ταχύτητας πλεύσης (slow steaming), η τοποθέτηση καταλυτών (scrubbers) και η χρήση ορυκτών καυσίμων χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο (LSFO, MDO). Βέβαια, οι μακροπρόθεσμες μελέτες συμφωνούν στο ότι για να επιτευχθούν οι στόχοι του IMO, η ναυτιλία θα πρέπει να στραφεί σε νέα καύσιμα μηδενικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και άρα ρύπων.

Στα πλαίσια αυτά, η Διπλωματική Εργασία θα προσπαθήσει να κάνει μια επισκόπηση της τωρινής κατάστασης του ναυτιλιακού κλάδου αλλά και της συνεισφοράς του στο εμπόριο και την οικονομία, με έμφαση στον κλάδο της ακτοπλοΐας. Στη συνέχεια, θα γίνει μια επισκόπηση τόσο των τωρινών όσο και των υπό ανάπτυξη (ερευνητικών δραστηριοτήτων) ναυτιλιακών καυσίμων (υδρογόνο, μεθανόλη, βιοκαύσιμα κτλ). Έπειτα, θα γίνει μεταξύ τους σύγκριση σε τομείς όπως η θερμική απόδοση, η ασφάλεια και το δίκτυο διανομής. Τέλος, μια προκαταρκτική και συγκριτική μελέτη μεταξύ των προκρινόμενων καυσίμων και των επιδράσεων αυτών σε σχέση με την παρούσα κατάσταση λειτουργίας του Ε/Γ-Ο/Γ ΕΛΥΡΟΣ της ANEK LINES (case study), θα δείξει τι εμπόδια αλλά και τι οφέλη μπορεί να προκύψουν.

 

​​​​​​​Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος:             Τετάρτη 15/09/2021

Ώρα:                                      11.15 μ.μ.

 

Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα:               -              (Εξ αποστάσεως με σύνδεσμο τηλεδιάσκεψης)

Κτίριο: -                        

https://tuc-gr.zoom.us/j/91520877586?pwd=d3I2QjIraWN2UDVkNkN4aElFd0puQT09

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012