Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

05
Οκτ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Αναστασόπουλου Στυλιανού, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα05/10/2021 11:00 - 12:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο:   Αναστασόπουλος Στυλιανός

Αριθμός Μητρώου:              2016010144

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά:            ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ.

Τίτλος στα Αγγλικά:            TECHNO-ECONOMIC ANALYSIS OF A HYDROGEN PRODUCTION AND STORAGE SYSTEM.

 

Επιτροπή:

Επιβλέπων:     Παπαευθυμίου Σπυρίδων

Πρώτο Μέλος:            iψάκης Δημήτριος

Δεύτερο Μέλος:          Κονσολάκης Μιχάλης

 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά: Η παραγωγή υδρογόνου μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας πρωτοεμφανίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 90 με αποτέλεσμα η συνεχής τεχνολογική εξέλιξη να οδηγήσει σε πληθώρα πειραματικών δοκιμών την προηγούμενη δεκαετία.Πιο αναλυτικά, η τεχνολογία  παραγωγής υδρογόνου βασίζεται πάνω στη εγκατάσταση μονάδας ηλεκτρόλυσης η οποία λειτουργεί μέσω της πλεονάζουσας ενέργειας που παράγουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας .Έτσι, το αέριο υδρογόνο που παράγει πλέον ο ηλεκτρολύτης μπορεί να αποθηκευτεί σε συμβατικές δεξαμενές  υπό πίεση ενώ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η σημασία του υδρογόνου είναι διττή καθώς αποτελεί  μέσο μακροπρόθεσμης αποθήκευσης ανανεώσιμης ενέργειας ενώ παράλληλα είναι το ίδιο ένας ανανεώσιμος φορέας ενέργειας καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κυψέλες καυσίμου (fuel cells) για την παραγωγή ηλεκτρικής ισχύος.

Πιο συγκεκριμένα,στην παρούσα εργασία θα πραγματοποιηθεί η μελέτη ενος συστήματος παραγωγής ενέργειας αποτελούμενο απο συστοιχίες φωτοβολταικών και ανεμογεννήτριες στο νομό Χανίων και Ρεθύμνου με σκοπό την κάλυψη των αναγκών φορτίου ρεύματος της περιοχής,την παραγωγή και αποθήκευση υδρογόνου.Τέλος,τα παραπάνω θα υλοποιηθούν με την συνδρομή του λογισμικού HOMER (Hybrid Optimization Model for Electric Renewables),ενός λογισμικού που καθορίζει την οικονομική βιωσιμότητα ενός υβριδικού ενεργειακού συστήματος, βελτιώνει τον σχεδιασμό της εγκατάστασης και επιτρέπει στους χρήστες να κατανοήσουν το πως λειτουργούν στην πραγματικότητα τα υβριδικά συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά: Hydrogen production through renewable energy sources appeared in the early 90's with the result that continuous technological development led to a variety of experimental tests in the last decade. More specifically, hydrogen production technology is based on the installation of an electrolysis unit that operates through the excess energy produced by renewable energy sources.Thus, the hydrogen gas that the electrolyte now produces can be stored in conventional pressure tanks while we must not forget that the importance of hydrogen is twofold as it is a means of long-term storage of renewable energy while it is itself a renewable energy carrier as it can be used in fuel cells for the production of electric power.

More specifically, in the present work will be carried out an energy production system consisting of photovoltaic arrays and wind turbines in the prefecture of Chania and Rethimno in order to meet the electricity load needs of the areas, the production and storage of hydrogen.Finally, the above will be implemented with the assistance of HOMER software (Hybrid Optimization Model for Electric Renewables) , a software that determines the economic viability of a hybrid energy system, improves installation design and allows users to understand how hybrid renewable energy systems actually work.

 

​​​​​​​Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος:             Τρίτη,5/10/2021

Ώρα:                       11.00

 

​​​​​​​Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα:               ………………………………………

Κτίριο:    ………………………………………

Join Zoom Meeting

https://tuc-gr.zoom.us/j/9431636083?pwd=VTdqTm5sMW9QM2pqNXhwc0NMcFB4Zz09

Meeting ID: 943 163 6083

Password: 946697

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012