Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

01
Οκτ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Γεωργίου Καλιβούρη, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα01/10/2021 11:00 - 12:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: Γεώργιος Καλιβούρης

Αριθμός Μητρώου: 2016010071

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: Μιμητικός Αλγόριθμος για το Πρόβλημα Δρομολόγησης και Χρονικού Προγραμματισμού φορτηγών πλοίων βιομηχανικού φορτίου και ελεύθερων φορτηγών πλοίων ξηρού φορτίου

Τίτλος στα Αγγλικά : Α Memetic Algorithm for the Industrial and Tramp Ship Routing and Scheduling Problem

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: Ιωάννης Μαρινάκης

Πρώτο Μέλος: Μαγδαληνή Μαρινάκη

Δεύτερο Μέλος: Νικόλαος Ματσατσίνης

 

Περίληψη

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά: Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία αφορά την εφαρμογή ενός υβριδικού γενετικού αλγόριθμου στο πρόβλημα δρομολόγησης και χρονικού προγραμματισμού φορτηγών πλοίων βιομηχανικού φορτίου και ελεύθερων φορτηγών πλοίων ξηρού φορτίου. Η ναυτιλιακή εφοδιαστική αλυσίδα και οι θαλάσσιες μεταφορές στηρίζουν σημαντικά εδώ και πολλά χρόνια το παγκόσμιο εμπόριο κάτι που οδήγησε στην ανάγκη βελτιστοποίησης τους ώστε να γίνονται με όσο το δυνατό πιο αποδοτικό τρόπο. Η εργασία αναφέρεται στη δρομολόγηση και το χρονικό προγραμματισμό δύο τύπων θαλάσσιων μεταφορών. Στη μεταφορά βιομηχανικού φορτίου, που συναντάται όταν ο ιδιοκτήτης του φορτίου ελέγχει το στόλο των πλοίων και προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει το κόστος μεταφοράς του και σε εκείνη των ελεύθερων φορτηγών πλοίων ξηρού φορτίου, στην οποία τα πλοία κινούνται ανάλογα με τα διαθέσιμα φορτία, εκτελώντας ένα συνδυασμό προαιρετικών και επιτακτικών συμβολών με σκοπό τη μεγιστοποίηση του κέρδους. Το πρόβλημα μοντελοποιείται ως ένα πρόβλημα διανομής και παραλαβής προϊόντων μέσα σε δεδομένα χρονικά περιθώρια με χρήση των κατάλληλων περιορισμών χωρητικότητας, συμβατότητας φορτίων – πλοίων, ροής μονοπατιού, χρονικών παραθύρων και διάρκειας της κάθε διαδρομής. Για την επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος δρομολόγησης και χρονικού προγραμματισμού χρησιμοποιείται αλγόριθμος που συνδυάζει ένα γενετικό αλγόριθμο με κάποιο αλγόριθμο τοπικής αναζήτησης. Η χρήση του μιμητικού αλγορίθμου γίνεται καθώς με αυτό το τρόπο συνδυάζεται η δύναμη ενός γενετικού αλγόριθμου με τη ταχύτητα μίας μεθόδου τοπικής αναζήτησης. Όσον αφορά το γενετικό αλγόριθμο πέρα από διασταύρωση των γονιδίων γίνεται κάποια μετάλλαξη στα γονίδια ώστε να βελτιωθεί όσον το δυνατόν περισσότερο η λύση που δίνεται στον αλγόριθμο τοπικής αναζήτησης, αποτέλεσμα του οποίου είναι μία βελτιωμένη λύση του προβλήματος.

 

Ημερομηνία Εξέτασης Ημέρα/Μήνας/Έτος: 01/10/2021, Ώρα: 11:00π.μ

Χώρος Εξέτασης Αίθουσα: εξ’ αποστάσεως εξέταση, Κτίριο: Zoom link https://tuc-gr.zoom.us/j/93818023874?pwd=dWpNeG9mWFdIOGdObXpNRnFvaWVhUT09

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012