Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

06
Οκτ

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας κ. Βασιλικής Αντωνογιαννάκη, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα06/10/2021 17:30 - 18:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο:   Βασιλική Αντωνογιαννάκη

Αριθμός Μητρώου: 2019018005

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά:  Αξιολόγηση των διαδικασιών προγραμματισμού και σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών σε μικρούς περιφερειακούς Δήμους.

Τίτλος στα Αγγλικά:   Assessment of public contracting procedures in small rural municipalities in Greece.

 

Επιτροπή:

Επιβλέπων:     Βασίλειος Μουστάκης

Πρώτο Μέλος:            Νικόλαος Ματσατσίνης

Δεύτερο Μέλος: Ευάγγελος Γρηγορούδης

 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά: Το θέμα της εργασίας είναι η περιγραφή, ανάλυση, εφαρμογή των διαδικασιών προγραμματισμού και σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών μέσω του υφιστάμενου θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου και η αξιολόγηση αυτών για μικρούς περιφερειακούς Δήμους. Στα πλαίσια αυτά η εργασία αρχικά αποτυπώνει την υπάρχουσα κατάσταση και στην συνέχεια προχωράει στον εντοπισμό της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων για τους μικρούς απομακρυσμένους Δήμους. Για την εκπόνηση της εργασίας ακολουθήθηκε ποιοτική μεθοδολογία η οποία βασίστηκε κυρίως σε νομοθεσία, νομολογία, κανονισμούς, ενημερωτικά κείμενα, αρχειακό υλικό  άμεση εμπειρία. Χρησιμοποιήθηκε ανάλυση SWOT για τον εντοπισμό των δυνατών σημείων, αδυναμιών, απειλών και ευκαιριών.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 06/10/2021

Ώρα: 17:30

 

​​​​​​​Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα:               https://tuc-gr.zoom.us/j/91800218533?pwd=UzdLNEZkU3diMmZ6RU9IREM0Kytpdz09

Κτίριο:    ………………………………………

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012