Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

06
Οκτ

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Γιακα Νικολάου - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα06/10/2021 11:00 - 12:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο:ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΚΑΣ

Τίτλος:ΥΠΟΣΚΑΦΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ: Περιπτώσεις υπόσκαφων κατοικιών στις Κυκλάδες
Title:CAVE ARCHITECTURE: Cases of cave houses in Cyclades

Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 2021, 11 .00 μ.μ.

https://tuc-gr.zoom.us/j/447189245?pwd=UlU5WUkzOFpMdm9PQU9LK2x2SVBiZz0 9 


Εξεταστική Επιτροπή

Αναπληρωτής Καθηγητής Τσακαλάκης Δημήτριος (επιβλέπων)
Καθηγητής Παναγιώτης Παρθένιος 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Καραμανέα Παναγιώτα 


Περίληψη
Η παρούσα εργασία έχει ως θέμα την κατοίκηση υπό το έδαφος και πώς αυτή εκφράζεται με σύγχρονο τρόπο στο νησιωτικό τοπίο των Κυκλάδων.

Στόχος της έρευνας είναι να αναδείξει αφενός τον σχεδιασμό χώρων κατοίκησης υπό του εδάφους ως πράξη άρρηκτα συνδεδεμένη με τις απαρχές της ανθρώπινης παρουσίας στο χώρο, αφετέρου, μέσα από τα βιοκλιματικά οφέλη που παρουσιάζουν αντίστοιχες κατασκευές, επιδιώκεται μία σύνδεση με σύγχρονα παραδείγματα του ελληνικού νησιωτικού κυκλαδικού χώρου. 

Η εργασία δομείται σε τρία μέρη: 
> Στο πρώτο μέρος γίνεται αναφορά στις απαρχές της σχέσης του ανθρώπου και της εντός του εδάφους κατοίκησης.
> Στο δεύτερο μέρος αναλύονται τα βιοκλιματικά οφέλη των υπόσκαφων κατασκευών.
> Τέλος, στο τρίτο μέρος παρουσιάζονται χαρακτηριστικά παραδείγματα, σύγχρονης υπόσκαφης αρχιτεκτονικής από τον ελληνικό νησιωτικό κυκλαδικό χώρο.


 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012