Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

07
Οκτ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας-Μαραγκού Αντωνία-Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα07/10/2021 14:00 - 15:00

Περιγραφή:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Όνοματεπώνυμο Φοιτητή: Μαραγκού Αντωνία

Α.Μ.: 2015050112

Ημερομηνία Παρουσίασης: 7/10/ 2021

Ώρα: 14:00- 15.00

Αίθουσα: https://tuc-gr.zoom.us/j/91292397987?pwd=aFZGcVI4aHFwRnFNL1h4b21UQUFBdz09

Θέμα ΔE «Έξυπνη στρατηγική φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων για την βελτιστοποίηση κόστους ενέργειας σε μικροδίκτυο»

Title «Smart charging of Electric Vehicles for the optimisation of the cost of energy in a microgrid»

Επιβλέπων: Καθ. Κολοκοτσά Διονυσία

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

1 Καθ. Κολοκοτσά Διονυσία

2 Καθ. Τσούτσος Θεοχάρης

3 Δρ. Καμπέλης Νικόλαος

Περίληψη:

Στην παρούσα διπλωματική εργασία συγκρίνονται δύο διαφορετικές στρατηγικές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων με στόχο την μείωση του κόστους ενέργειας σε μικροδίκτυο διασυνδεδεμένο με το κεντρικό ηλεκτρικό δίκτυο. Η πρώτη στρατηγική είναι η απλή, άμεση φόρτιση που λαμβάνει χώρα χωρίς κάποιον έλεγχο ενώ η δεύτερη είναι η έξυπνη στρατηγική στην οποία τα οχήματα συνδέονται με το δίκτυο με στόχο την φόρτισή τους όταν το κόστος κατανάλωσης ενέργειας είναι μικρότερο. Η μελέτη περίπτωσης βασίζεται σε δεδομένα από την εγκατάσταση Leaf Community του ομίλου Loccioni στην Ιταλία για το έτος 2020 και αφορά στην φόρτιση 100 οχημάτων με δυναμική τιμολόγηση Time Of Use. Η μοντελοποίηση και προσομοίωση γίνεται με χρήση του λογισμικού Homer Grid έκδοσης 1.8.7.

Abstract:

This thesis compares two different charging strategies of electric vehicles in order to reduce cost of energy in a microgrid interconnected to the electricity grid. The first strategy is about dumb, firm charging that takes place without any charging control while the second one is the smart strategy in which vehicles are connected to the grid with the aim of charging when the cost of energy consumption is lower. The case study is based on data from the Leaf Community of the Loccioni group in Italy for the year 2020 and refers to the charging of 100 electric vehicles with Time Of Use tariff. Homer Grid version 1.8.7 is used for the modeling and simulation process.

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012