Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

06
Οκτ

Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας κ.Βασιλείου Αλεξάνδρας κΒουκελάτου Αικατερίνης - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΚ4 - Κτίριο Κ4
Ώρα06/10/2021 11:00 - 12:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο:Βασιλείου Αλεξάνδρα, Βουκελάτου Αικατερίνη

Τίτλος:Διελεύσεις Λευκάδος. Διαμορφώσεις στο παράκτιο βορειοανατολικό μέτωπο της Λευκάδας και αποκατάσταση/επανάχρηση του παλαιού οινοποιείου ΤΑΟΛ

Τitle:Lefkada passages. Landscaping on the coastal northeastern front of Lefkada and restoration/reuse of the old TAOL winery
Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 2021, 11.00π.μ.


Εξεταστική Επιτροπή

Καθηγητής Νικόλαος Σκουτέλης (επιβλέπων)
Επίκουρος Καθηγητής Κλήμης Ασλανίδης 
Αναπληρωτής Καθηγητής Αλέξιος Τζομπανάκης 3 (Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης)


Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται την ενεργοποίηση της παράκτιας περιοχής στα βορειανατολικά της νήσου Λευκάδας μέσα από ένα ενιαίο σύνολο επεμβάσεων όπου εντάσσονται τα υπάρχοντα ίχνη μνήμης με σκοπό την ανάδειξη τους ξανά ως ζωντανά στοιχεία της πόλης χωρίς να διαταράσσεται η κυριαρχία του φυσικού τοπίου. Στην είσοδο του νησιού, στο βόρειο τμήμα της περιοχής μελέτης εντοπίζεται το μεσαιωνικό Φρούριο της Αγίας Μαύρας καθώς και το βιομηχανικό ανενεργό σήμερα κέλυφος του παλαιού οινοποιείου ΤΑΟΛ επάνω στην παραλία «Κάστρο» στην περιοχή της Γύρας. Στο νότιο τμήμα, από όπου πραγματοποιείται η είσοδος στην πόλη σήμερα, βρίσκονται η πλατεία Άγγελου Σικελιανού και ο Δημοτικός Κήπος (Boschetto ή Πλατεία των ποιητών) με τον τελευταίο να φέρει σημαντικά στοιχεία της διαχρονικής πολιτιστικής δράσης και της συλλογικής μνήμης των κατοίκων του νησιού. Με βασική επιδίωξη την ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ παρόντος και παρελθόντος, προτείνεται αρχικά η δημιουργία ενός δικτύου πεζοδρόμων που συνδέει το παραλιακό μέτωπο της πόλης με την ευρύτερη περιοχή του κάστρου που αποτελούν κομβικά σημεία της πρότασης. Στη συνέχεια, επιχειρείται η συρραφή των δύο διακριτών σήμερα δημόσιων χώρων στην είσοδο της πόλης (πλατεία Άγγελου Σικελιανού και Boschetto) λειτουργώντας ενοποιητικά με τους υφιστάμενους πεζοδρόμους του οργανικού αστικού ιστού. Στην απόληξη της παράλληλης πορείας ανάμεσα στον δίαυλο και στη λιμνοθάλασσα, όπου τοποθετούνται στάσεις φυσιολατρικού ενδιαφέροντος, δημιουργείται μια νέα σχέση μεταξύ τοπίου, ανθρώπου και ιστορικών καταλοίπων. Επιλέγεται η μετατροπή του παλαιού οινοποιείου ΤΑΟΛ σε μουσείο οίνου, η διαμόρφωση χώρων για την προβολή τοπικών προϊόντων και τη φιλοξενία των ήδη υπαρχόντων δρωμένων της πόλης ( όπως οι γιορτές Λόγου και Τέχνης και το Διεθνές Φεστιβάλ Φολκλόρ) χρήσεις που συνάδουν με την καθημερινή ζωή και την παράδοση του τόπου.
Abstract 

The present Master thesis deals with the activation of the coastal area, located northeast of the island Lefkada, through a set of interventions which mainly include the existing memory traces and aim to re-establish them as vivid parts of the city, without disturbing the dominance of the natural landscape. At the entrance of the island, in the northern part of the study site, the medieval Fortress of Saint Mavra is located, as well as the now industrially inactive building envelope of the old TAOL winery on the beach “Kastro” in the area of Gyra. In the southern part, from where the entrance to the city is currently located, are Angelos Sikelianos Square and the Municipal Garden (Boschetto or Poets' Square) with the latter carrying important elements of timeless cultural meaning and the collective memory of the island's inhabitants.
With the main goal of strengthening the “dialogue” between present and past, it is initially proposed to create a network of sidewalks, connecting the city’s coastal front with the wider castle area, both being key point of our proposal. As a next step, an attempt is made to “staple” the two now distinct public spaces at the entrance of the city (Angelos Sikelianos Square and Boschetto) and thus unifying them with the existing sidewalks of the organic urban grid. At the end of the parallel path between the canal and the lagoon, where stops with nature interest are placed, a new relationship landscape, man and historical remains is created. It is also chosen, to convert the old TAOL winery into a wine museum, and configure spaces for the promotion of local products and the hosting of the already existing events of the city (such as the festivals of Speech and Art and the International Folklore Festival), uses that are in line with everyday life and the town’s cultural heritage.
 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012