Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

06
Οκτ

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Νύκταρη Νικηφόρου - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα06/10/2021 09:00 - 10:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο:Νύκταρης Νικηφόρος

Tιτλος:Πολεοδομικές και αστικές επεμβάσεις στο ιστορικό κέντρο του Ηρακλείου Κρήτης. Μια αποτίμηση του αρχιτεκτονικού αποτυπώματος. 
Title:Urban planning and urban interventions in the historic center of Heraklion, Crete. An assessment of the architectural footprint. 

Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 2021, 9.00 πμ.
Αίθουσα παρουσιάσεων ερευνητικών εργασιών, Κτίριο Κ4, Πολυτεχνειούπολη

Εξεταστική Επιτροπή

 Καθηγητής Νικόλαος Σκουτέλης  (επιβλέπων)
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Διμέλλη Δεσποινα
Επίκουρη Καθηγήτρια Μανδαλάκη Μαρία


Περίληψη

Η παρούσα ερευνητική εργασία μελετά τις πολεοδομικές και αστικές επεμβάσεις που έλαβαν χώρα στο ιστορικό κέντρο του Ηρακλείου Κρήτης, εστιάζοντας περισσότερο σε μελέτες των δύο τελευταίων δεκαετιών με σκοπό μια ενδελεχή ανάλυση και ουσιαστική αποτίμηση του παραγόμενου χώρου και του αρχιτεκτονικού ύφους της εκάστοτε πρότασης. Αφού διερευνηθούν οι θεωρίες που αφορούν την διαχείριση των ιστορικών μνημείων και συνόλων καθώς και το θεσμικό πλαίσιο σε διεθνές και εθνικό επίπεδο, γίνεται μια πρώτη τοποθέτηση σχετικά με το ζήτημα των αναπλάσεων των ιστορικών κέντρων, με την ανάλυση παραδειγμάτων πόλεων από την Ευρώπη και την Ελλάδα, ανάλογης δυναμικής με την πόλη του Ηρακλείου. Έπειτα, μέσω της ιστορικής αναδρομής και των πολεοδομικών πρακτικών που ακολουθούνται ανά τους αιώνες, καταλήγουμε στην νεότερη ιστορία, στον 20ο αιώνα, όπου οι πολεοδομικοί προγραμματισμοί που εκκινούν δειλά, έχουν μεγάλο μερίδιο ευθύνης για την πολεοδομική κατάσταση της σύγχρονης πόλης. Μελέτες που δεν εφαρμόστηκαν, που διαστρεβλώθηκαν, που εκπονήθηκαν εκ των υστέρων και άλλα παράδοξα συντελούν στην διαμόρφωση ενός αστικού ιστού με πληθώρα προβλημάτων, σε  επίπεδο λειτουργικό, κυκλοφοριακό, ποιότητας χώρου κ.α.. Η γενική μελέτη μεταφορών και κυκλοφορίας του γραφείου Δοξιάδη (1989-1991) και η προκαταρτική πρόταση  ανάπλασης της Παλιάς Πόλης του Ηρακλείου (1996-2002), αποτελούν δυο μελέτες σε πολεοδομική κλίμακα που η καθεμία απ’ την οπτική της θέτουν σαφείς όρους για την εξέλιξη του ιστορικού κέντρου. Με αφετηρία λοιπόν την μελέτη Δοξιάδη, αναλύονται μια σειρά από νεότερες επεμβάσεις στην παλιά πόλη του Ηρακλείου (Πολιτιστικό κέντρο, Πλατεία Ελευθερίας, Διαμόρφωση παραλιακού μετώπου της παλιάς πόλης, ανάπλαση της περιοχής Αγίας Τριάδας) με σκοπό την αξιολόγηση του αρχιτεκτονικού αποτυπώματος.
 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012