Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

06
Οκτ

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Μιχαηλίδη Ευθυμίας - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα06/10/2021 17:00 - 18:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο:Μηχαηλίδη Ευθυμία

Τίτλος:Jοsé Rafael Moneo: Η αρχιτεκτονική ως ερμηνεία της περίστασης
Title:Jοsé Rafael Moneo: The notion of circumstance in architecture

Τετάρτη 06 Οκτωβρίου 2021, 17.00μ.μ.


Εξεταστική Επιτροπή

Αναπληρώτρια καθηγήτρια Χατζησάββα Δήμητρα (επιβλέπουσα)
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια  Καραμανέα Παναγιώτα
Αναπληρωτής Καθηγητής  Τζομπανάκης Αλέξιος

Περίληψη

Στην παρούσα μελέτη διερευνάται το έργο του Ισπανού αρχιτέκτονα Jοsé Rafael Moneo (1937-). Με μία πρώτη ματιά είναι δύσκολο να διακρίνει κανείς τα κοινά χαρακτηριστικά των έργων του. Ο Moneo αναγνωρίζει την πληθώρα των σχεδιαστικών εργαλείων τα οποία διαθέτει και επιλέγει να τα επαναπροσδιορίζει κάθε φορά με βάση την περίσταση του υπό μελέτη έργου. Στην έρευνα αφού αναζητηθούν οι επιρροές που δέχθηκε και τον οδήγησαν σε αυτή τη φιλοσοφία σχεδιασμού, αναλύονται τόσο οι παράγοντες της περίστασης όσο και τα κριτήρια που του επιτρέπουν την επιλογή των κατάλληλων εργαλείων στην εκάστοτε μελέτη, τροφοδοτούμενα από το θεωρητικό του έργο. Η ενσωμάτωση του χρόνου και του τόπου στο έργου του είναι από τις βαθύτερες ανησυχίες του. Τέλος, αναλύονται τρία εμβληματικά έργα του αρχιτέκτονα σε σχέση με τις έννοιες που τίθενται στην εργασία, τα οποία αντικατοπτρίζουν σε μεγάλο βαθμό το ευρύ φάσμα της σκέψης του.
 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012