Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

13
Οκτ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Μάριου Ραλλάκη, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα13/10/2021 10:00 - 11:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο:   Μάριος Ραλλάκης

Αριθμός Μητρώου:              2014010109

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά:            Αξιολόγηση και ποιοτικός έλεγχος γραμμής παραγωγής οργανικών φωτοβολταϊκών κυψελίδων εσωτερικού φωτισμού

Τίτλος στα Αγγλικά:            Evaluation and quality control of production line of organic photovoltaic cells for indoor lighting

 

Επιτροπή:

Επιβλέπων:     Γεώργιος Αραμπατζής

Πρώτο Μέλος:            Γεώργιος Τσιναράκης

Δεύτερο Μέλος:          Σπύρος Παπαευθυμίου

 

Περίληψη 

Η παρούσα διπλωματική υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την Epishine AB, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα των ηλιακών κυψελίδων. Πιο συγκεκριμένα, η Epishine AB παράγει οργανικά φωτοβολταϊκά εσωτερικού χώρου μέσω της R2R διαδικασίας. Αφορμή για τη διπλωματική αυτή στάθηκε το γεγονός ότι η παραγωγικότητα της εγκατεστημένης γραμμής παραγωγής δεν είναι η επιθυμητή και η εταιρεία ενδιαφέρεται για βελτίωση της και επέκταση των παραγωγικών της δυνατοτήτων. Γι’ αυτό το λόγο ο στόχος είναι να αυξηθεί το επίπεδο παραγωγής έως το 4ο εξάμηνο του 2021.

Για να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος, η εταιρεία σχεδιάζει να αυξήσει τον βαθμό αυτοματοποίησης της γραμμής παραγωγής και να μειώσει τα παραγωγικά στάδια τα οποία εκτελούνται χειρωνακτικά από τους εργαζομένους ώστε να μειωθεί το κόστος και ο μέσος χρόνος παραγωγής. Για το λόγο αυτό, πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση της γραμμής παραγωγής με χρήση του λογισμικού ανάλυσης γραμμών παραγωγής Arena Rockwell. Μέσω της χρήσης του Arena, προσδιορίστηκαν κάποιες κρίσιμες παράμετροι της όλης διαδικασίας, οι οποίες περιορίζουν σημαντικά την παραγωγικότητα της γραμμής παραγωγής. Επιπλέον διεξήχθη ποιοτικός έλεγχος σε παρτίδες οργανικών φωτοβολταϊκών συσκευών, ενώ κατασκευάστηκαν κυψελίδες μικρής κλίμακας μέσω της διαδικασίας του spin coating στο εργαστήριο της εταιρείας. Στο τελευταίο μέρος της διπλωματικής εργασίας συνοψίζονται τα συμπεράσματα και οι προτάσεις για δράσεις που αν υλοποιηθούν από την εταιρεία θα αυξήσουν την αποδοτικότητα και συνεπώς την κερδοφορία της, ενώ προτείνονται και μελλοντικές επεκτάσεις. 

​​​​​​​This thesis was implemented in collaboration with Epishine AB, which is active in the field of solar cells. More specifically, Epishine AB produces organic indoor photovoltaics through the R2R process. The reason for this thesis was the fact that the productivity of the installed production line is not desirable and the company is interested in improving it and expanding its production capacity. For this reason, the goal is to increase the level of production by the 4th half of 2021.To achieve the above goal, the company plans to increase the degree of automation of the production line and reduce the production stages which are performed manually by employees in order to reduce costs and average production time. For this reason, the production line was evaluated using the Arena Rockwell production line analysis software. Through the use of the Arena, some critical parameters of the whole process were identified, which significantly reduce the productivity of the production line. In addition, quality control was carried out on batches of organic photovoltaic devices, while small-scale cells were manufactured through the spin coating process in the company's laboratory. The last part of the dissertation summarizes the conclusions and proposals for actions that if implemented by the company will increase its profitability and therefore its profitability, while future extensions are also proposed.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

 

Ημέρα/Μήνας/Έτος:             13/10/2021

Ώρα:                       10.00

 

​​​​​​​Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα: Μέσω zoom

https://tuc-gr.zoom.us/j/81671181933?pwd=STRyS2YzVVJUWEYvVEJIZ0xLbzRaZz09

Meeting ID: 816 7118 1933

Password: 895081

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012