Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

14
Οκτ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Γουμενάκη Επαμεινώνδα, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα14/10/2021 11:30 - 12:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο:   ΓΟΥΜΕΝΑΚΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ

Αριθμός Μητρώου: 2016010058

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: Εφαρμογή Επαυξημένης Πραγματικότητας για την ενίσχυση των διαδικασιών της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής

Τίτλος στα Αγγλικά: An Augmented Reality application for the enhancement of Educational Robotics

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων:     Λευτέρης Δοϊτσίδης, Επίκ. Καθηγητής

Πρώτο Μέλος:            Νικόλαος Τσουρβελούδης, Καθηγητής

Δεύτερο Μέλος: Σάββας Πιπερίδης, μέλος Ε.ΔΙ.Π.

 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά: Τα τελευταία χρόνια η μεθοδολογία STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) και η εκπαιδευτική ρομποτική κερδίζουν σταδιακά έδαφος στα προγράμματα σπουδών των σχολείων όλων των βαθμίδων αλλά και σε εξωσχολικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Ένα σημαντικό πρόβλημα που έχει παρατηρηθεί είναι η αδυναμία κατανόησης εκ μέρους των μαθητών, βασικών λειτουργιών των εκπαιδευτικών διατάξεων, κυρίως λόγω της έλλειψης εξοικείωσης με τις σχετικές διατάξεις. Παράλληλα, το σχετικά αυξημένο κόστος τους, σε συνδυασμό με τον περιορισμένο διδακτικό χρόνο, καθιστά απαγορευτική την κτήση ικανού αριθμού διατάξεων που θα καλύπτει το σύνολο των εκπαιδευόμενων. Καθίσταται αναγκαία η ύπαρξη ενός συμπληρωματικού εργαλείου που θα μπορεί να απαντήσει στις παραπάνω προκλήσεις.

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, αναπτύχθηκε ως συμπληρωματικό εργαλείο μιας υπάρχουσας διάταξης STEM, μια εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας. Η εφαρμογή επιτρέπει στους μαθητές αλλά και στους εκπαιδευτές να αλληλοεπιδράσουν με εικονικά μοντέλα των υπαρχόντων συσκευών, να μάθουν πληροφορίες για αυτά, έχοντας παράλληλα τη δυνατότητα να τα τοποθετήσουν στον πραγματικό κόσμο. Μέσω της παραπάνω διαδικασίας, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να περιεργαστούν με έναν εύκολο και κατανοητό τρόπο τις εκπαιδευτικές διατάξεις και να μειώσουν το χρόνο που χρειάζεται να αποκτήσουν τις σχετικές δεξιότητες ώστε να υλοποιήσουν μαθησιακά σενάρια που σχετίζονται με την εκπαιδευτική ρομποτική. Παράλληλα η ύπαρξη των ψηφιακών μοντέλων μειώνει την ανάγκη για μεγάλο πλήθος σχετικών διατάξεων, καθώς ένα μεγάλο μέρος της σχετικής προεργασίας θα μπορεί να γίνει στον εικονικό κόσμο. Η σχετική εφαρμογή αναπτύχθηκε σε περιβάλλον Android.

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά: During the last years, mainly due to the advancement of the computers and the significant cost reduction of the related technologies, STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) and educational robotics have gained a lot of attention and became a significant asset in the overall education process of K-12 education. There are several problems in the learning process, mainly related with the lack of practice to the actual devices. This is connected with the high acquisition cost and the limited time frame of the actual education process.

            In the context of this work, we will develop an Augmented Reality (AR) application, which will enhance the educational process. This will be achieved, by allowing students and the educators to interact with the digital models of the actual devices, learn information about them and eventually ¨place¨ them in the real world. At the same time it will cope with the lack of actual devices and will allow all students, to acquire significant dexterities before actually interacting with the real prototypes. The related software will be developed for Android.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος:             14/10/2021

Ώρα:                                      11:30 πμ

 

Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα:               https://tuc-gr.zoom.us/j/96841416238?pwd=MkF3bEdqUk1lcHJ1YXg4U2kyd0EzUT09

 

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012