Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

19
Οκτ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Βίττη Βασιλείου - Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΗΜΜΥ  
ΤοποθεσίαΗ παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη
Ώρα19/10/2021 14:00 - 15:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΤΤΗΣ

θέμα
Online Ensemble Αλγόριθμοι Ταξινόμησης Μεγάλων Ροών Δεδομένων στο Apache Flink
Online Ensemble Classification Algorithms of Big Data Streams at Apache Flink

Εξεταστική Επιτροπή
Καθηγητής Δεληγιαννάκης Αντώνιος (επιβλέπων)
Καθηγητής Γαροφαλάκης Μίνως
Αναπληρωτής Καθηγητής Σαμολαδάς Βασίλειος

Περίληψη
Η αυξανόμενη ανάγκη λήψης αποφάσεων με υψηλή ακρίβεια σε πραγματικό χρόνο από δυναμικά δεδομένα, δημιουργεί την ανάγκη δημιουργίας σύγχρονων συστημάτων, ικανά να ανταπεξέλθουν σε όλων των ειδών προβλημάτων. Έτσι, οι απαιτήσεις που παράγονται από τον όγκο και τον ρυθμό και την αλλαγή των δεδομένων καθιστούν τα κλασσικά συστήματα μη αποδοτικά, με αποτέλεσμα να δημιουργείται χώρος για συστήματα που επεξεργάζονται τα δεδομένα μόνο μια φορά, χωρίς την ανάγκη αποθήκευσης τους. Τα συλλογικά συστήματα εκμάθησης (Ensemble Systems), αποτελούνται από επιμέρους υποσυστήματα με διαφορετικά χαρακτηριστικά, συμμετέχοντας στην διαδικασία ψηφοφορίας με σκοπό την λήψη της τελικής απόφασης. Η κορωνίδα αυτών των υποσυστημάτων είναι o state-of-the-art αλγόριθμος δένδρων αποφάσεων, Hoeffding Tree, λόγω της απλής κατασκευής τους και των λιγότερων υποθέσεων που κάνουν. Σημαντικό είναι τέτοιου είδους μοντέλα να εκμεταλλεύονται τα διαθέσιμα κατανεμημένα περιβάλλοντα, έτσι ώστε να επιταχυνθεί αποτελεσματικά η διαδικασία εκμάθησης. Στη συγκεκριμένη διπλωματική εργασίας, δημιουργούμε ένα κατανεμημένο συλλογικό σύστημα δυαδικών αποφάσεων, αποτελούμενο από Hoeffding Trees, δημιουργώντας ένα Random Forest. Ύστερα παρατηρήσεων σχετικά με τον χρόνο απόκρισής και χώρο ανάπτυξης του συγκεκριμένου συστήματος, υλοποιήθηκαν τεχνικές που στοχευμένα λύνουν τέτοιου είδους προβλήματα. Τα αποτελέσματα της πειραματικής διαδικασίας επιβεβαιώνουν την προτεινόμενη μεθοδολογία, όταν συγκρίνονται με αντίστοιχες τεχνικές της βιβλιογραφίας.

Abstract 
The growing need to make high-precision real-time decisions from dynamic data creates, the need to create modern systems capable of coping with diverse problems. Thus, the demands generated by the 4 Vs (volume, variety, velocity, and veracity) make the classical systems inefficient, thus creating space for systems that process data only once, without the need to store them. Ensemble Systems consist of individual subsystems with different characteristics, participating in the voting process in order to make the final decision. These subsystems are implemented by the state-of-the-art decision tree algorithm, Hoeffding Tree, due to its simple construction and the fewer assumptions it makes. It is important that such models take advantage of the available distributed environments in order to effectively speed up the learning process. In this dissertation, we create a distributed ensemble learning system for binary classification, consisting of Hoeffding Trees, creating a Random Forest. After observations about the response time and development space of the specific system, we implemented techniques that purposefully solve such problems. The results of the experimental process confirm the proposed methodology, when compared with corresponding techniques in the literature.

Meeting ID: 282 103 7415
Password: 221573

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012