Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

14
Οκτ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Ξενοφών Παππά, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα14/10/2021 18:30 - 19:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο:                  Ξενοφών Παππάς

Αριθμός Μητρώου:              2016010031

 

Τίτλος στα Ελληνικά:            Υλοποίηση και συγκριτική ανάλυση αλγορίθμων εμπνευσμένων από τη φύση για το πρόβλημα δρομολόγησης οχημάτων με περιορισμό χωρητικότητας και χρόνους εξυπηρέτησης πελατών

Τίτλος στα Αγγλικά:            Implementation and comparative analysis of nature inspired algorithms for the capacitated vehicle routing problem

 

Επιτροπή:

Επιβλέπων:     Ιωάννης Μαρινάκης, Αναπλ. Καθηγητής

Πρώτο Μέλος:                        Νικόλαος Ματσατσίνης, Καθηγητής

Δεύτερο Μέλος:          Μαγδαληνή Μαρινάκη, μέλος Ε.ΔΙ.Π.

 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:           Σκοπός της τρέχουσας διπλωματικής είναι η υλοποίηση και συγκριτική ανάλυση αλγορίθμων εμπνευσμένων από τη φύση για το πρόβλημα δρομολόγησης οχημάτων με περιορισμό χωρητικότητας και χρόνους εξυπηρέτησης πελατών. Το Πρόβλημα Δρομολόγησης Οχημάτων αποτελεί ένα από τα πλέον σημαντικά προβλήματα της Συνδυαστικής Βελτιστοποίησης. Το πρόβλημα εξετάζει τη βέλτιστη δρομολόγηση οχημάτων κατά την παράδοση ή/και παραλαβή προϊόντων στους/από τους πελάτες, σε δεδομένη χρονική περίοδο, στα πλαίσια επιχειρησιακών δραστηριοτήτων. Κατά την εκπόνηση της παρούσας εργασίας υλοποιούνται αλγόριθμοι βασισμένοι στη συμπεριφορά, στους εξελικτικούς μηχανισμούς, καθώς και στις διεργασίες της φυσική επιλογής. Συγκεκριμένα, οι αλγόριθμοι που υλοποιούνται επικεντρώνονται στην νοημοσύνη σμήνους. Τα συστήματα νοημοσύνης Σμήνους αποτελούνται από έναν πληθυσμό απλών οντοτήτων που αλληλοεπιδρούν τοπικά μεταξύ τους και με το περιβάλλον τους για να εκτελέσουν κάποια ενέργεια. Οι οντότητες λειτουργούν αυτόνομα αλλά εμφανίζουν μια συλλογική συμπεριφορά, έχοντας ελάχιστους βασικούς κανόνες. Στην συνέχεια οι αλγόριθμοι εφαρμόζονται σε διάφορα σετ δεδομένων για το πρόβλημα δρομολόγησης, όπου ελέγχεται η αποτελεσματικότητά τους. Τέλος, μετά την υλοποίηση, συγκρίνονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν για καθέναν από τους αλγορίθμους ώστε να προκύψει ο αποτελεσματικότερος για την επίλυση του προβλήματος.

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά: The purpose of the current diploma thesis is the implementation and comparative analysis of nature inspired algorithms for the capacitated vehicle routing problem. The Vehicle Routing Problem is one of the most important problems of Combinatorial Optimization. The problem examines the optimal routing of vehicles during the delivery and / or pickup of products to / from customers, in a given period of time, in the context of business activities. During the elaboration of the present implementation, algorithms based on behavior, evolutionary mechanisms, as well as the processes of physical selection are implemented. Specifically, the algorithms implemented focus on swarm intelligence. Swarm Intelligence Systems consist of a population of simple entities that interact locally with each other and with their environment to perform an action. Entities operate autonomously but exhibit a collective behavior with minimal basic rules. The algorithms are then applied to various data sets for the routing problem, where their effectiveness is tested. Finally, after the implementation, the results obtained for each one of the algorithms are compared in order to obtain the most efficient one for solving the problem

 

​​​​​​​Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος:             14/10/2021

Ώρα:                       18:30

 

​​​​​​​Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα:         https://tuc-gr.zoom.us/j/97004748877?pwd=a2pEV2NYOGRPQ2JMT0QrRjI4TnRidz09

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012