Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

18
Οκτ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Νομικού Νικολάου, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα18/10/2021 11:30 - 12:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: Νομικός Νικόλαος

Αριθμός Μητρώου: 2013010157

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: Ανάπτυξη Λογισμικού Αυτοματοποιημένης Δημιουργίας Τυχαίων Ψηφιακών Τεμαχίων Φραιζαρίσματος

Τίτλος στα Αγγλικά: Software Development for Automated Generation of Random Digital Parts for Milling

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: Αριστομένης Αντωνιάδης

Πρώτο Μέλος: Νικόλαος Μπιλάλης

Δεύτερο Μέλος: Παύλος Κουλουριδάκης

Περίληψη

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά: Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να υλοποιηθεί ένα πρόγραμμα αυτόματης δημιουργίας ψηφιακών δοκιμίων φραιζαρίσματος με τυχαιότητα ως προς τα χαρακτηριστικά του στο Siemens NX12 με χρήση του NXOpen API. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται αναλυτικά το τρισδιάστατο σχεδιαστικό Siemens ΝΧ 12 και οι δυνατότητες του στον δισδιάστατο και τρισδιάστατο σχεδιασμό καθώς και μια ιστορική αναδρομή στην εξέλιξη το προγράμματος. Αυτό γίνεται με σκοπό την επαρκή κατανόηση του σχεδιαστικού στο οποίο βασίζεται και στο οποίο σχεδιάζει το λογισμικό της παρούσας διπλωματικής. Βάρος δίνεται στην περιγραφεί τον εργαλείων που αξιοποιούνται από το λογισμικό. Στο τρίτο κεφάλαιο χωρίζεται σε δύο τμήματα, στο πρώτο παρουσιάζεται η γλώσσα προγραμματισμού και το προγραμματιστικό περιβάλλον που χρησιμοποιήθηκε και στο δεύτερο παρουσιάζεται η διεπαφή προγραμματισμού εφαρμογών(API) που απαιτείται για την επικοινωνία του λογισμικού με το σχεδιαστικό. Στο τέταρτο κεφάλαιο επεξηγείται η λειτουργία και η λογική που λογισμικού. Γίνεται περιγραφή της δομής του προγράμματος καθώς και πως λειτουργούν τα επιμέρους μέρη του. Περιγράφονται αναλυτικά η δημιουργία του αρχικού στερεού, η δημιουργία τυχαίου περιγράμματος, η σχεδίαση και δημιουργία τυχαίων χαρακτηριστικών καθώς και η προσθήκη επιπλέων χαρακτηριστικών. Στο πέμπτο κεφάλαιο περιγράφεται ο χειρισμός του προγράμματος καθώς και του αναδυόμενου παραθύρου. Αναφέρονται επίσης κάποιες πιθανές ενέργειες προς αποφυγή προβλημάτων κατά την χρήση του.

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 18/10/2021 Ώρα: 11:30

Χώρος Εξέτασης Αίθουσα: https://tucgr.zoom.us/j/84596447511?pwd=a0hkc081Vm1LNEJxWk9IL21zYkN0UT09

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012