Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

25
Οκτ

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας κ. Ευάγγελου Χρήστενα , Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα25/10/2021 10:00 - 11:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο:   …Ευάγγελος Χρήστενας ……………………

Αριθμός Μητρώου:              …………2020019009…………

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: Μελέτη αντοχής και προσομοιώσεις πρόσκρουσης πλαισίου ηλεκτρικού – ηλιακού                             οχήματος……………

Τίτλος στα Αγγλικά: Structural analysis and crash – test simulations of an electric – solar vehicle chassis………………

 

Επιτροπή:

Επιβλέπων:     ……Τσουρβελούδης Νικόλαος………………………

Πρώτο Μέλος:            ……Σπανουδάκης Πολυχρόνης………………………

Δεύτερο Μέλος:          ……Νικολός Ιωάννης……….………….……

 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:          

Η εργασία αυτή έχει ως αντικείμενο την μελέτη αντοχής και την ανάλυση με χρήση πεπερασμένων στοιχείων, του πλαισίου ενός νέου υβριδικού οχήματος, το οποίο ανήκει στην κατηγορία των ελαφριών τετράτροχων (Quadricycle) οχημάτων. Στόχος της μελέτης είναι η βελτίωση του σχεδιασμού του αρχικού πλαισίου με ταυτόχρονη βελτίωση της ακαμψίας του σε στατικά φορτία και της ασφάλειας των επιβατών κατά την διάρκεια μίας πρόσκρουσης. Αρχικά, γίνεται ο προσδιορισμός των προδιαγραφών που πρέπει να πληρεί το όχημα για χρήση στο δρόμο και παρουσιάζεται η αντίστοιχη νομοθεσία. Στη συνέχεια διεξάγεται η μελέτη αντοχής του πλαισίου σε στατικά φορτία, με χρήση εξειδικευμένου λογισμικού πεπερασμένων στοιχείων, όπου μοντελοποιείται η εφαρμογή των φορτίων που ασκούνται στο πλαίσιο και μέσω της προσομοίωσης αξιολογούνται τα αποτελέσματα τάσεων και μετατοπίσεων. Σε επόμενο στάδιο πραγματοποιείται η μοντελοποίηση του πλαισίου με σκοπό την μελέτη προσομοιώσεων πρόσκρουσης. Οι προκύπτουσες τάσεις και μετατοπίσεις αφορούν τη μετωπική σύγκρουση σε άκαμπτο τοίχωμα. Έπειτα, υλοποιείται η μελέτη αντοχής των αγκυρώσεων των ζωνών ασφαλείας των επιβατών του οχήματος σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παθητικής ασφάλειας των τετράκυκλων οχημάτων. Τα αποτελέσματα των παραπάνω προσομοιώσεων επαναλαμβάνονται, με στόχο τη βελτίωση του τελικού σχεδιασμού του πλαισίου, το οποίο ικανοποιεί τις προδιαγραφές και τους στόχους που τέθηκαν εξαρχής.

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά]:          

The object of this work is the structural analysis of the chassis of a new zero emissions vehicle, powered by solar and electric energy, which belongs to the category of light quadricycles. The main target is to improve the design of the original chassis targeting higher rigidity in static loads and the safety of passengers during an impact. At first, the vehicle specifications are set as also the considerations and current legislation that must be met for road use. Then the structural analysis of static loads is carried out on the chassis, using a dedicated finite element analysis software. The loads acting on the chassis as also the materials used are modeled and the effects of stresses and displacements are evaluated through simulation scenarios. In the next step, the chassis is modeled in order to study crash test simulation scenarios. The resulting stresses and displacements are evaluated for a frontal impact on a rigid wall. Next, a dynamic simulation analysis is performed, in order to evaluate the anchorages of the passengers’ safety belts, according to the passive safety requirements for four-wheeled vehicles. The results of the above simulations are repeated, in order to improve the final design of the frame, so that the specifications and objectives set are met.

 

Ημερομηνια Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος:             ……25/10/2021…………

Ώρα:                       ………10:00………………………

 

​​​​​​​Χώρος Εξέτασης

https://tuc-gr.zoom.us/j/5916495419?pwd=SE9NanFkcEJ2aURHSERMQUlrenJCZz09

Meeting ID: 591 649 5419

Password: 075522

 

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012