Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

02
Νοε

Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας κ. Πλανάκη Κων/νου, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
ΤοποθεσίαΗ παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη
Ώρα02/11/2021 10:00 - 11:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Ονοματεπώνυμο: Πλανάκης Κωνσταντίνος

Αριθμός Μητρώου: 2015010120

 

Θέμα: "Τεχνοοικονομική Ανάλυση για την Αντικατάσταση της Μηχανής Πρόωσης Επιβατηγού/Οχηματαγωγού Πλοίου από Diesel σε LNG”

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: Βασίλειος Μουστάκης, Καθηγητής

Πρώτο Μέλος: Γεώργιος Σταυρουλάκης, Καθηγητής

Δεύτερο Μέλος: Μαρία Μπακατσάκη, μέλος ΕΔΙΠ

 

Περίληψη

Σε αυτή την εργασία επιχειρείται  η τεχνοοικονομική μελέτη πάνω στη μετασκευή των μηχανών πρόωσης του πλοίου “Olympic Champion” της ANEK LINES, από μηχανές καύσης πετρελαίου σε μηχανές καύσης διπλού καυσίμου (πετρελαίου/φυσικού αερίου). Ο στόχος αυτής της μελέτης είναι ο υπολογισμός των οικονομικών οφελών της επένδυσης που θα αποκομίσει η ναυτιλιακή εταιρεία από την εφαρμογή μιας τεχνολογίας η οποία είναι σύμφωνη με τους νέους περιβαλλοντικούς κανονισμούς, σε αντίθεση με τη συμβατική επιλογή κινητήρα πρόωσης του πλοίου “Olympic Champion”.

Η προσέγγιση του παραπάνω θέματος επιχειρείται μέσα από δύο βασικούς άξονες.  Ο πρώτος αναφέρεται στην τεχνική διαδικασία της μετασκευής αναλύοντας τις τεχνικές διαφορές και τις ενεργειακές απαιτήσεις μεταξύ των δυο κατηγοριών μηχανών, της καύσης ναυτιλιακού πετρελαίου και της καύσης φυσικού αερίου, τις τεχνικές μεθόδους που ακολουθούνται με τον απαραίτητο εξοπλισμό που χρειάζεται καθώς και τις νέες  ανάγκες που προκύπτουν για να έχει ως καύσιμο το φυσικό αέριο το πλοίο που εξετάζεται. Ο δεύτερος βασικός άξονας αφορά στην οικονομική ανάλυση της επένδυσης με τον υπολογισμό κατά προσέγγιση του συνολικού κόστους που απαιτείται, για τη μετασκευή  που μελετάται, σε συνάρτηση με τις σημερινές τιμές των ναυτιλιακών καυσίμων. Ωστόσο η βασική συνισταμένη των πιο πάνω είναι η συμβατότητα της μετατροπής αυτής στο πλαίσιο μιας παγκόσμιας προσπάθειας για τη στροφή στην “πράσινη ναυτιλία”.

Η μελέτη και η ανάλυση των τεχνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών δεδομένων,  που αφορούν στη μετασκευή των μηχανών πρόωσης του πλοίου “Olympic Champion”  από μηχανές καύσης πετρελαίου σε μηχανές καύσης φυσικού αερίου,  συγκλίνουν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για μια αξιόπιστη διαδικασία με περιβαλλοντικό όφελος ενώ αποτελεί μια συμφέρουσα επένδυση της ANEK LINES.

Η παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη:

https://tuc-gr.zoom.us/j/94295093472?pwd=cm9na2N1U0lwVnQ3MmFtWURreTlPQT09 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012