Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

03
Νοε

Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας κ.Μαραγκού Δάφνης-Ευθυμίας - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα03/11/2021 11:00 - 12:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο:Δάφνη Μαραγκού

Τίτλος:Ο Βώλακας Τήνου, ως πεδίο συναρμογών

Title: Volax Tinos, as a field of assemblages

Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021, 11.00 π.μ.
με τηλεδιάσκεψη

Εξεταστική Επιτροπή

Αναπληρωτής καθηγητής Τζομπανάκης Αλέξιος  (επιβλέπων)
Καθηγητής Ουγγρίνης  Κωνσταντίνος
Αναπληρώτρια καθηγήτρια Χατζησάββα Δήμητρα 

Περίληψη
Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας προσεγγίζεται , ως ένα πεδίο διαφοροποίησης, ο τόπος του Βώλακα στην Τήνο. Ένα τοπίο αντίθεσης, ως προς την κλίμακα και την έκταση των γρανιτικών σχηματισμών του- του γεωλογικού φαινομένου του. Το γεωλογικό εσωτερικό με έντονα σημάδια αποσάθρωσης, μεταβολές στον χώρο και στον χρόνο, ιδωμένο με εξογκώματα και οπές. 
Ένα μέρος όπου το αρχιτεκτονικό αποτύπωμα είναι δυσδιάκριτο καθώς το τοπίο υπερισχύει.
Η ένταση των εξάρσεων του εδάφους εδώ είναι κυρίαρχη και ως ένας τέτοιος τόπος επιλέγεται. Ως δυναμική αποσταθεροποίησης δυνατής να εισάγει και να παράγει χωρικές συνέργειες. Πειραματισμοί σε σχέση με το «πραγματικό» και την «κατασκευή». 
Έχοντας ως έναυσμα τον Βώλακα, πρόθεση αποτελεί να χαρτογραφηθούν ρυθμοί και ποιότητες του χώρου που συνιστούν στην αποσταθεροποίηση ή στοιχεία που εντοπίζονται εκτός ισορροπίας· μη αναμενόμενα στοιχεία που τον συνθέτουν σε μια προσπάθεια αντιστροφής της παραγωγής του χώρου. 
Στόχο λοιπόν αποτελεί η εννοιολογική διάσχιση του τοπίου και η συσχέτιση με «πρωταρχικούς» τόπους ως πεδία ανάλυσης, μέσω «λοξών» διαδρομών. Έτσι ώστε να αρθρωθεί ένα μέσο εξερεύνησης, με έμφαση στη διαδικασία ως εργαλείο της χωρικής διερεύνησης-σχεδίασης. Με την αντιστροφή των ποιοτήτων που αντλήθηκαν από τη συγκεκριμένη θεματική, τις υλικές και φαντασιακές προεκτάσεις του χώρου, στη σύνθεση ενός δυνητικού «εδάφους», ενός προσωρινού χώρου.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012