Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

03
Νοε

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Ναξάκη Κυριάκου - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα03/11/2021 17:00 - 18:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο:Κυριάκος Ναξάκης 


Τίτλος:Η εξέλιξη της έννοιας του Υπερβατικού από το «τρομερό» στο ανοίκειο. Μεταγραφές της ποιητικής του μεταφυσικού στη σύγχρονη αρχιτεκτονική και στο έργο του Louis. I. Kahn. 

Τitle:The evolution of the meaning of Sublime from “fearsome” to uncanny. Transcriptions of the poetic of sublime in contemporary architecture and the lifework of Louis I. Kahn

Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021, 17.00 μ.μ.
Τηλεδιάσκεψη

Εξεταστική Επιτροπή

Αναπληρωτής Καθηγητής Αλέξιος Τζομπανάκης (επιβλέπων)
Καθηγητής Νικόλαος Σκουτέλης 
Καθηγητής Παναγιώτης Παρθένιος 


Περίληψη

Το θέμα της ερευνητικής είναι το Υπερβατικό, από το Τρομερό του Edmund
Burke, στο Ανοίκειο του Sigmund Freud, και την χωρική αποξένωση, με
στόχο την κατανόηση των στοιχείων που συνθέτουν τη σύγχρονη
αρχιτεκτονική του Υπερβατικού. Εστιάζοντας στον Burke και το μεγαλειώδες
στη φύση, γίνεται αναγνώριση των αιτιών ενεργοποίησης του τρομερού, με
πρόθεση τον εντοπισμό των εκφράσεών τους σε έργα της σύγχρονης
αρχιτεκτονικής. Από το μεγαλειώδες στον τρόμο, γίνεται μετάβαση στον
υφέρπων φόβο του Ανοικείου και στην κατανόηση των ποιοτήτων της
χωρικής αποξένωσης με σκοπό την εμβάθυνση επάνω στην αρχιτεκτονική
του Ανοικείου. Η ερευνητική ολοκληρώνεται με την εστίαση στην Τάξη, στο
έργο του Louis I. Kahn, σε μια προσπάθεια αφομοίωσης των στοιχείων που
αποδίδουν το Υπερβατικό στην αρχιτεκτονική του, μια αρχιτεκτονική που
συμμερίζεται την αποξένωση του ανθρώπου από τη φύση.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012