Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

12
Νοε

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Αναστασιάδη Θωμά, Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΕξ’ αποστάσεως - Ανοιχτή στο κοινό
Ώρα12/11/2021 11:00 - 12:00

Περιγραφή:

Τίτλος: Θέρμανση Ψύξη τριών κτηρίων με γεωθερμικές αντλίες θερμότητας

Τριμελής Εξεταστικής Επιτροπή:
Μανούτσογλου Εμμανουήλ, Καθηγητής ΜΗΧ.Ο.Π.
Καρύτσας Κωνσταντίνος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Eξοικονόμησης Eνέργειας (KAΠE)
Σπανουδάκης Νικόλαος, ΕΔΙΠ ΜΗΧ.Ο.Π.

Περίληψη:
Τα τελευταία χρόνια τα κράτη στρέφονται στην αναζήτηση τεχνικών αξιοποίησης ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, προκειμένου να μειωθεί χρήση συμβατικών καυσίμων και να αντιμετωπιστεί η διαρκής άνοδος της τιμής τους αλλά κυρίως η επιβάρυνση του περιβάλλοντος.

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή τριών συστημάτων ψύξης – θέρμανσης που χρησιμοποιούν γεωθερμικές αντλίες θερμότητας και καλούνται να υποστηρίξουν δύο μονοκατοικίες και ένα επαγγελματικό χώρο σε τρείς περιοχές της Ελλάδας. Οι περιοχές στις οποίες  έγιναν οι εφαρμογές είναι η Θεσσαλονίκη, η Άρτα και η Κατερίνη.

Η μέθοδος που ακολουθείται για το σχεδιασμό του κάθε συστήματος περιλαμβάνει δύο βασικούς άξονες:

i.              Υπολογισμός θερμικών απωλειών  του κτιρίου. Στη μελέτη αυτή λαμβάνεται υπ’ όψιν η περιοχή στην οποία είναι κατασκευασμένο το εκάστοτε κτίριο (κλιματικά δεδομένα περιοχής), τα δομικά στοιχεία, οι μονώσεις και τα κουφώματα του.

ii.             Υπολογισμός διαστάσεων γεωεναλλάκτη.

Για την εκπόνηση του ερευνητικού μέρους ελήφθησαν υπ’ όψιν μια σειρά παραδοχών:

i.              Οι δυσμενέστερες κλιματικά συνθήκες περιλαμβάνουν την ημέρα του έτους κατά την οποία το χειμώνα επικρατεί η μικρότερη μέση ελάχιστη θερμοκρασία.

ii.             Τα γεωθερμικά στοιχεία του εδάφους στο οποίο καλούμαστε να εγκαταστήσουμε τους αντίστοιχους γεωεναλλάκτες κάθε περιοχής λαμβάνονται από της μελέτες του ΚΑΠΕ.

Για την εκπόνηση του ερευνητικού μέρους χρησιμοποιήθηκαν τα παρακάτω λογισμικά πακέτα:

i.              ADAPTMANAGER

Χρησιμοποιήθηκε για την μελέτη των θερμικών απωλειών των κτιρίων.   

ii.             MS Excel

Το σύνολο των αλγεβρικών υπολογισμών πραγματοποιήθηκε σε υπολογιστικά φύλλα excel.

iii.            AYTOCAD

Χρησιμοποιήθηκε για την χάραξη των κυκλωμάτων της ενδοδαπέδιας θέρμανσης.

Συμπερασματικά, η γεωθερμική ενέργεια αποτελεί μια καθαρή μορφή ενέργειας, φιλική προς το περιβάλλον, ιδιαίτερα όταν συγκρίνεται με τις συμβατικές μορφές ενέργειας, με ελάχιστες έως μηδαμινές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εκμετάλλευση της. Η γεωθερμική ενέργεια είναι διαθέσιμη 24 ώρες τη μέρα, 365 μέρες το χρόνο. Οι γεωθερμικές αντλίες θερμότητας (ΓΑΘ) αξιοποιούν τις ιδιότητες θερμοεναλλαγής του νερού και την ήπια θερμοκρασία του εδάφους, η οποία παραμένει σχεδόν σταθερή όλο το χρόνο – ανεξάρτητα από τις εξωτερικές καιρικές συνθήκες – και παρέχουν αποδοτική θέρμανση, κλιματισμό και ζεστό νερό χρήσης στα κτίρια. Η χρήση ΓΑΘ για θέρμανση και κλιματισμό έχει σημαντικά οικονομικά πλεονεκτήματα από την εξοικονόμηση συμβατικών καυσίμων, 30% μικρότερο κόστος λειτουργίας από το καλύτερο αερόψυκτο σύστημα, κόστος συντήρησης μόλις 1/3 από αυτό ενός συμβατικού συστήματος θέρμανσης – κλιματισμού.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012