Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

19
Νοε

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας κ. Τηλέμαχου Χαιρετάκη, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα19/11/2021 12:00 - 13:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: Τηλέμαχος Χαιρετάκης

Αριθμός Μητρώου: 2019019015

 

Περίληψη

Τίτλος στα Ελληνικά: «Μελέτη εκτίμησης κινδύνων στο εργασιακό πεδίο εταιρειών που ειδικεύονται στις απεντομώσεις, μυοκτονίες και απολυμάνσεις»

Τίτλος στα Αγγλικά: «Study of risk assessment in the field of work for companies specializing in disinfestations, rodenticides and disinfections»

 

Επιτροπή:

Επιβλέπων: Θωμάς Κοντογιάννης, Καθηγητής Π.Κ.

Πρώτο Μέλος:            Βασίλειος Μουστάκης, Καθηγητής Π.Κ.

Δεύτερο Μέλος: Στυλιανός Τσαφαράκης, Αν. Καθηγητής Π.Κ.

 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:          

Στην παρούσα μεταπτυχιακή εργασία περιγράφεται το θεωρητικό υπόβαθρο της ασφάλειας και της υγιεινής στο χώρο εργασίας, σύμφωνα με τη νομοθεσία, τους κανόνες της επιστήμης και της καλής πρακτικής.

Περιγράφεται η έννοια της γραπτής εκτίμησης του επαγγελματικού κινδύνου και αναλύεται η εκτίμηση επικινδυνότητας και η εργονομία της εργασίας σύμφωνα με τη διεθνώς παραδεκτή μέθοδο Job Hazard Analysis.

Σκοπός είναι η αναλυτική περιγραφή της εκτίμησης του επαγγελματικού κινδύνου στον κλάδο των απεντομώσεων, μυοκτονιών και απολυμάνσεων στη χώρα μας.

Αναγνωρίζονται οι βλαπτικοί παράγοντες, εκτιμάται η επικινδυνότητα για κάθε θέση εργασίας και προτείνονται μέτρα αντιμετώπισης για όλους τους εντοπισμένους κινδύνους. 

Πραγματοποιείται λεπτομερής παρακολούθηση σε όλες τις θέσεις εργασίας και αναλύονται εργονομικά όλες οι πρακτικές που πραγματοποιούνται μέσα στην επιχείρηση. Προτείνονται βελτιώσεις στην εκτέλεση των εργασιών με στόχο πάντα την ασφάλεια και την υγεία  των εργαζομένων και των πελατών.

Η συλλογή των στοιχείων έγινε με συνεντεύξεις και ερωτηματολόγια από τη διοίκηση της επιχείρησης και τους εργαζόμενους, παρακολουθώντας τον τρόπο και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται στις θέσεις εργασίας τους.

Ο τελικός στόχος είναι η βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας και υγείας στην εργασία και  η μείωση των δυνητικών  κινδύνων για την πρόκληση εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής ασθένειας. 

Τα αποτελέσματα της μελέτης λαμβάνονται υπόψη από τη διοίκηση της επιχείρησης και ελέγχονται από τον τεχνικό ασφαλείας και τον ιατρό εργασίας ως προς την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα τους.

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά:

This master’s thesis describes the theoretical background of safety and hygeine in the workplace, in accordance with legislation, the rules of science and good practice.  The concept of written occupational risk management is described and the risk management and the ergonomics of the work involved are analysed according to the internationally accepted workplace Hazard Anaysis method.

The purpose is the detailed description of the occupational risk assesment in the field of disinfestation, rodenticides and disinfections in our country.  Harmful factors are identified, the risk of each task is assessed and corrective measures are proposed for all identified risks. Detailed monitoring is carried out in all practices implemented within the company and are then ergonomically analysed.  Improvements in the execution of all tasks are proposed always taking into consideration the safety and health of employees and customers.

The data was collected through interviews and questinnaires between management and staff, monitoring the manner and methods used in the execution of their work.

The ultimate goal is to improve occupational safety and health conditions and reduce the potential risks of causing an accident n the workplace and minimize the possibility of an occupational disease.

The results of the study are taken into account by the management of the company and are checked by the safety technician and the occupational physician in terms of thier application and effectiveness.

 

​​​​​​​Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 19/11/2021

Ώρα: 12.00-13.00

 

​​​​​​​Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα:               https://tuc-gr.zoom.us/j/99311078691?pwd=cVVkS1pGdFlnazVTdzZkZDl1YmVPdz09

Meeting ID: 993 1107 8691
Password: 255178

Κτίριο:    ………………………………………

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012