Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

24
Νοε

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Γκούσκου Ιωάννη, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα24/11/2021 09:30 - 10:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: ΓΚΟΥΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Αριθμός Μητρώου: 2015010021

 

Θέμα:

Τίτλος στα Ελληνικά: Επιχειρηματικό σχέδιο για την ανάπτυξη και λειτουργία τουριστικής μονάδας στο νησί της Ζακύνθου

Τίτλος στα Αγγλικά: Business plan analysis for the development and operation of a tourist unit on the island of Zakynthos

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: Καθηγ. Βασίλειος Μουστάκης

Πρώτο Μέλος: Καθηγ. Γεώργιος Σταυρουλάκης

Δεύτερο Μέλος: Μαρία Μπακατσάκη, ΕΔΙΠ

Περίληψη

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά: ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Η διπλωματική εργασία έχει ως θέμα την δημιουργία ενός business plan για την ανάπτυξη και την λειτουργία μιας τουριστικής μονάδας. Πιο αναλυτικά, πέρα από την οικονομική ανάλυση του κόστους ανέγερσης της τουριστικής μονάδας θα γίνει ανάλυση της οργανωτικής δομής, θα διαμορφωθεί το σχέδιο marketing, θα προσδιοριστούν οι ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης καθώς και οποιαδήποτε άλλη ανάλυση απαιτείται ώστε να γίνει σωστή και ολοκληρωμένη μελέτη. ΢ΣΟΧΟΙ: Στόχος της εργασίας είναι να απαντήσει στον πελάτη αν αξίζει να επενδύσει τα χρήματα του στο εν λόγο έργο, κάτι που είναι εξαιρετικά σημαντικό διότι ακόμη και ένα μικρό λάθος συμπέρασμα μπορεί να προκαλέσει μεγάλη οικονομική ζημία στον επενδυτή. Όφελος από τα αποτελέσματα της θα έχει ο επενδυτής, στον οποίο θα παρουσιαστούν αναλυτικά όλα τα στοιχεία του business plan που απαιτούνται για την υλοποιήσει του έργου, καθώς και την μετέπειτα διαχείριση της τουριστικής μονάδας. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Σε πρώτη φάση, θα γίνει αναλυτική οικονομική μελέτη για την κατασκευή του έργου (κόστος αδειών, εκσκαφές, σκυρόδεμα, περιβάλλον χώρος κτλ) και στην συνέχεια λαμβάνοντας υπόψη διάφορα πιθανά σενάρια θα υπολογιστούν οι πιθανές οικονομικές απολαβές για την επόμενη δεκαετία. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα ακολουθηθεί τόσο η ποιοτική όσο και η ποσοτική μεθοδολογία έρευνας. Επίσης, για την εξαγωγή αποτελεσμάτων θα χρησιμοποιηθούν βάσεις δεδομένων που θα περιέχουν πληρότητες και τιμές ενοικίασης αντίστοιχων μονάδων στο νησί της Ζακύνθου (π.χ. Booking, Airbnb). Με το πέρας του business plan θα έχει γίνει σαφές στον επενδυτή εάν η επένδυση καθιστάτε αποδεκτή ή όχι. Στην λήψη της απόφασης αυτής θα παίξει σημαντικό ρόλο η SWOT ανάλυση η οποία αποτελεί ένα βασικό εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΣΕΛΕ΢ΜΑΣΑ: Τα αποτελέσματα του business plan θα είναι υπολογισμένα αναλυτικά και παρουσιασμένα με σαφήνεια ώστε να είναι απολύτως κατανοητά. Στην περίπτωση που η έκβαση της μελέτης είναι θετική (κάτι που είναι πιθανό λόγο της ραγδαίας ανάπτυξης του τουρισμού στο νησί), θα πραγματοποιηθεί το συγκεκριμένο έργο μέσα στα επόμενα 3-5 χρόνια από επιχειρηματία που θέλει να ασχοληθεί πιο άμεσα με τον κλάδο του τουρισμού στο νησί της Ζακύνθου.

 

Ημερομηνία Εξέτασης Ημέρα/Μήνας/Έτος: 24/11/2021 Ώρα: 9:30

 

Χώρος Εξέτασης Η παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη: https://tuc-gr.zoom.us/j/94295093472?pwd=cm9na2N1U0lwVnQ3MmFtWURreTlPQT09

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012