Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

08
Δεκ

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Μαλακοδήμου Χριστίνας-Κυριακής κ.Μαλεύρη Γεωργίας - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα08/12/2021 11:00 - 12:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο: Χριστίνα- Κυριακή Μαλακοδήμου | Γεωργία Μαλεύρη 

Τίτλος: Χαρτογραφήσεις του βλέμματος στη Μεσαιωνική Μαΐνη
Title: Eye mappings at the maini medieval castle 


Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021 11.00πμ


Εξεταστική Επιτροπή

Καθηγητής  Νικόλαος Σκουτέλης (επιβλέπων)
Επίκουρη καθηγήτρια Καραγιάννη Αννα
Αναπληρωτής καθηγητής Ανδρεαδάκης Δημήτριος
    

Περίληψη
Αφετηρία της συγκεκριμένης μελέτης αποτέλεσε η προσπάθεια ερμηνείας του τοπίου και της ιστορίας της Μάνης. Στην παρούσα ερευνητική, το τοπίο που επιλέχθηκε ήταν το Κάστρο Μαΐνη αλλά και η ευρύτερη περιοχή που το πλαισιώνει. Προκειμένου να κατανοηθούν και να καταγραφούν οι διαφορετικές ενότητες τοπίου, μελετήθηκαν οι θεωρητικές έννοιες του τόπου και τοπίου. Παρατέθηκαν ιστορικά στοιχεία για τον τόπο της Μάνης, τα οποία συνέβαλλαν στην διαμόρφωση μιας πρώτης άποψης για τον τόπο. Στη συνέχεια, μέσω της διαδρομής στο τοπίο, παρουσιάστηκαν οι ελάχιστες επεμβάσεις που έχει κάνει ο άνθρωπος στον τόπο της Μάνης. Έχοντας ήδη μελετήσει τις θεωρητικές ερμηνείες του τοπίου, της ιστορίας και τις ελάχιστες επεμβάσεις του ανθρώπου στον τόπο της Μάνης αναγνωρίστηκε η πολυπλοκότητα αυτού του χώρου. Κάτι τέτοιο, οδήγησε σε μια προσωπική προσέγγιση χαρτογράφησης. Τα αποτελέσματα προέκυψαν μέσω της χρήσης ψηφιακών και αναλογικών μέσων, τα οποία είχαν ως υπόβαθρο την προηγούμενη θεωρητική και ιστορική μελέτη της περιοχής. Το έργο που παράγεται έχει ως στόχο την εξαγωγή αφηγήσεων πολλαπλών επιπέδων ως εργαλείο για περεταίρω ανάδειξη, κατανόηση και μελέτη της περιοχής.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012