Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

08
Δεκ

Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας κ.Μαλακοδήμου Χριστίνας -Κυριακής κ.Μαλεύρη Γεωργίας - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα08/12/2021 12:00 - 13:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο: Χριστίνα - Κυριακή Μαλακοδήμου | Γεωργία Μαλεύρη

Τίτλος: ΚΑΣΤΡΟ ΜΑΪΝΗ| Ίχνη ανθρώπινης παρουσίας στα όρια της ανυπαρξίας
              
Title:Maini Castle: Human presence traces at the non existence limits


Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021, 12.00μμ

Εξεταστική Επιτροπή
Καθηγητής Νικόλαος Σκουτέλης ( επιβλέπων)
Αναπληρωτής Καθηγητής Αλέξιος Τζομπανάκης (επιβλέπων)
Επίκουρη καθηγήτρια Καραγιάννη Αννα
Αναπληρωτής καθηγητής Ανδρεαδάκης Δημήτρης


Περίληψη
 H επέμβαση αφορά στην ανάδειξη ενός σημαντικού αρχαιολογικού χώρου, του Κάστρου Μαΐνη και της ευρύτερης περιοχής του, που δύναται να χαρακτηριστεί ως παλίμψηστο διαφόρων ιστορικών εποχών. Το ζήτημα που διερευνάται είναι οι δυνατότητες ενεργοποίησης των αρχαιολογικών χώρων του τόπου. Η συγκεκριμένη έρευνα προτείνει τη διαλεκτική σχέση μεταξύ του παρελθόντος, που εμφανίζεται ως ένα φυσικό ίχνος της γης, και του παρόντος. Η διπλωματική κινείται πάνω στις έννοιες της λατόμευσης, εκσκαφής & συσσώρευσης. 
Η περιοχή μελέτης αφορά: Τον αρχαιολογικό χώρου του Κάστρου Μαΐνη. Το σύμπλεγμα των αλυκών στο Τηγάνι. Το αρχαίο λατομείο του Αγ. Προκοπίου. Την εκβολή του ξεροχείμαρρου του Μεζάπου. 

Οι βασικοί άξονες του θέματος είναι:
 -Δημιουργία επεμβάσεων βασιζόμενες στην έννοια της λατόμευσης ως θεωρητική έννοια και διαδικασία, μέσω της εκσκαφής και της συσσώρευσης.
 - Ο επαναπροσδιορισμός της τοπιογραφίας ακολουθώντας τα ίχνη του παρελθόντος (αποκαλύπτονται τα ιερά ορύγματα της γης, αναδεικνύονται τα αρχαία μονοπάτια-πορείες, αποκαθίστανται τα αρχαία μνημεία). 
-Η ενίσχυση των προϋπαρχόντων φυσικών χαρακτηριστικών του τόπου (επισήμανση των συμπλεγμάτων από αλυκές, ανάδειξη των ιστορικών λατομείων της περιοχής.) 
-Η διεύρυνση του ορίζοντα στις οπτικές που υποβάλλονται από το παρελθόν (η θέα προς τη χερσόνησο Τηγάνι, η σχέση του Κάστρου Μαΐνη με την ενότητα λατομείων κατά μήκος ενός ξεροχείμαρρου)
 -Ο σχεδιασμός με βάση τις ανάγκες ενός σύγχρονου περιπάτου.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012