Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

08
Δεκ

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Μπαντουβά Ευτυχίας- Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα08/12/2021 13:00 - 14:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο: Μπαντουβά Ευτυχία


Τίτλος:‘ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΤΗΣ ΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΙΚΙΩΝΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΟ ΚΑΠΡΑΛΟ’
Title:‘STUDY UNDER THE SENSE OF TOUCH IN THE WORK OF DIMITRIS PIKIONIS AND CHRISTOS KAPRALOS’

Τετάρτη 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021, 13.00 μ.μ.
Μέσω τηλεδιάσκεψης

Εξεταστική Επιτροπή

Αναπληρωτής καθηγητήςΑνδρεαδάκης Δημήτριος   (επιβλέπων)
Αναπληρώτρια καθηγήτρια Κωτσάκη Αμαλία
Επίκουρος καθηγητής Ασλανίδης Κλήμης


Περίληψη


Κατά τον Ελβετό αρχιτέκτονα  Le Corbusier, «οργανικά κάθε μορφή όγκου άλλοτε συγγενεύει με την αρχιτεκτονική και άλλοτε με την γλυπτική και γι αυτό το λόγο, για να είσαι αρχιτέκτων πρέπει να είσαι γεννημένος γλύπτης και το αντίθετο: αν είσαι γλύπτης πρέπει να είσαι γεννημένος αρχιτέκτονας.»  Στην συγκεκριμένη εργασία μελετήθηκαν ο Δημήτρης Πικιώνης και ο Χρηστός Καπράλος. Ένας αρχιτέκτονας και ένας γλύπτης της γενιάς του τριάντα. Σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι να μελετηθεί η σχέση των Δ. Πικιώνη και Χ. Καπράλου με την ύλη, μέσα από τη θέαση που τους δίνει η εποχή τους, μοντέρνο κίνημα, στη λαϊκή παράδοση, βυζαντινή και αρχαϊκή τέχνη καθώς και ο τρόπος δουλείας τους. Για την επίτευξη του σκοπού οι μέθοδοι που ακολουθήθηκαν ήταν  έρευνα πεδίου και βιβλιογραφική έρευνα με βιβλία αναφοράς για τον Χρήστο Καπράλο το  ‘ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΟΥΛΗ ΚΑΠΡΑΛΟΥ’,  και για τον Δημήτρη Πικιώνη το ‘Πικιώνης Δημήτρης, Αρχιτεκτονικό έργο, τόμ. Α΄-Β. ’Για τη φωτογραφική τεκμηρίωση χρησιμοποιήθηκαν  κατά βάσει φωτογραφίες πεδίου και υλικό από το Αρχείο Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής του Μουσείου Μπενάκη για τον Δημήτρη Πικιώνη  και από το αρχείο της Εθνικής Γλυπτοθήκης για το Χρήστο Καπράλο. 

Abstract 
According to the Swiss architect Le Corbusier, "organically every form of volume is sometimes related to architecture and sometimes to sculpture and for this reason, to be an architect you must be a born sculptor and vice versa: if you are a sculptor, you must be a born architect. » In this work, Dimitris Pikionis and Christos Kapralos were studied. An architect and sculptor of the thirties. The purpose of this research paper is to study the relationship of D. Pikionis and C. Kapralos with matter, through the view given to them by their time, modern movement, in the folk tradition, Byzantine and archaic art as well as the way of their work. To achieve the goal, the methods followed were field research and bibliographic research with reference books for Christos Kapralos the ‘Autobiography completed by Souli Kapralou’, and for Dimitris Pikionis ‘Pikionis Dimitris, Architectutal work, vol. a-b’. Field photographs and material from the Archive of Modern Greek Architecture of the Benaki Museum for Dimitris Pikionis and from the archive of the National Sculpture Gallery for Christos Capralos were used for the photographic documentation.


 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012