Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

08
Δεκ

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Πρασίνου Ελένης κ.Αδριανού Ιωάννου - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα08/12/2021 12:00 - 13:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο: Αδριανός Ιωάννης, Πρασίνου Ελένη

Τίτλος:AΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΖΕΥΞΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΩΡΟ
Title:ARCHITECTURAL ANALYSIS: THE UNION OF GAME WITH DIGITAL SPACE

Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου, 12.00 μ.μ.

Εξεταστική Επιτροπή

Καθηγητής Ουγγρίνης Κωνσταντίνος - Αλκέτας (επιβλέπων)
Καθηγητής Παρθένιος Παναγιώτης
Αναπληρωτής Καθηγητής Τσάρας Γιάννης-Νίκος


Περίληψη

Ακολουθώντας την εξελισσόμενη τεχνολογική
ανάπτυξη, η έννοια του παιχνιδιού τροποποιείται ανάλογα
με τις δυνατότητες που προσφέρονται στον παίκτη. Η διττή
σημασία του, ξεφεύγει από τις στερεοτυπικές ερμηνείες της
μωρίας και της οκνηρίας καθώς προσφέρει επιμορφωτικές
ιδιότητες, που με την σωστή τους χρήση προάγουν την
παραγωγικότητα και την δημιουργικότητα. Έννοιες, βαθιά
εμφωλευμένες στον κλάδο της αρχιτεκτονικής,  στον οποίο
παρεμβαίνουν οι θεωρίες του παιχνιδιού. Το παιχνίδι λειτουργεί
ως σύμφυτο στοιχείο της αρχιτεκτονικής σύνθεσης, μέσω των
δυνατοτήτων που προσφέρονται στον σχεδιαστή εντός και
εκτός των εικονικών χώρων.
Στην παρούσα εργασία μελετάται η θεωρητική
τεκμηρίωση , ανάλυση του παιχνιδιού και των εικονικών χώρων
στην αρχιτεκτονική. Ως βασικός άξονας μελέτης αποτελεί η
σύζευξη τους, υπό την μορφή βιντεοπαιχνιδιών, αναλύοντάς
τα από την σκοπιά του χρήστη, των εργαλείων μορφοπλασίας
χώρου και της ικανότητάς τους για σύνθεση αφηγηματικής
αλληλουχίας. Με στόχο την διαλεύκανση των παραπάνω
θεμάτων, προσπαθούμε να απαντήσουμε  στο ερώτημα αν τα
βιντεοπαιχνίδια λειτουργούν ως μέσο αρωγής του αρχιτέκτονα
στην ενίσχυση της χωρικής του ικανότητας, καθώς και της
δεξιότητάς του να συνθέτει χώρους εντός του ψηφιακού
κόσμου.

Λέξεις-κλειδιά: παιχνίδι, βιντεοπαιχνίδι, εμβύθιση, μαγικός
κύκλος, κίνηση, εικονικός / ψηφιακός χώρος, αρχιτεκτονική,
αστικό παιχνίδι, αφήγηση

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012