Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

08
Δεκ

Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας Σεφερλή -Φραντζή Κονδυλίας - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα08/12/2021 11:00 - 12:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο:ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΣΕΦΕΡΛΗ- ΦΡΑΝΤΖΗ


Τίτλος:Μία συνομιλία μεταξύ τοπίου και κατασκευής.
Επανεξετάζοντας στοιχεία ανώνυμης αρχιτεκτονικής: το παράδειγμα του ημινομαδικού συστήματος κτηνοτροφίας στην ευρύτερη περιοχή του Παρνασσού. 

Title:A dialogue between landscape and human structure.  Reviewing anonymous architectural elements: the example of semi-nomadic husbandry system in the broader area of mount Parnassus.

Τετάρτη 8 Δεκεμβρίουυ, 11.00 π.μ.
Μέσω Ζοοm

Εξεταστική Επιτροπή

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παναγιώτα Καραμανέα  (επιβλέπουσα)
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια  Χατζησάββα Δήμητρα 
Καθηγητής  Ουγγρίνης Κωνσταντίνος - Αλκέτας 


Περίληψη

“Ενώ γύρω μας όλα αλλάζουν, τα αρχέτυπα παραμένουν αναλλοίωτα μέσα στον χρόνο, ως προς τα υλικά, τον τρόπο κατασκευής και την φόρμα, για να εξυπηρετούν άμεσες ανάγκες”1. “Τα μαντριά, παρότι χώροι μελλοθανάτων, φαίνεται να αποτελούν δοχεία ζωής προσαρμοσμένα με μοναδικό τρόπο στο τοπίο, με καλό προσανατολισμό και αερισμό, φυσικά υλικά και μια απλότητα στη δομή τους”2.
Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αφετηρία την κατανόηση της σημαντικότητας αυτών των κατασκευών στην πάροδο του χρόνου, ως ενεργά στοιχεία ανώνυμης αρχιτεκτονικής. Κύρια εργαλεία καθίστανται, η χαρτογράφηση, η έρευνα πεδίου και οι βιβλιογραφικές αναφορές. Μέσα απο την κατανόηση των παραμέτρων όσον αφορά στην τοποθεσία, στην κατασκευή και στη λειτουργία τους, προκύπτουν οι σχεδιαστικές αρχές, ευέλικτες στην εποχικότητα της λειτουργίας, καθώς η, ανάλογα με την εποχή μετακίνηση των κοπαδιών, είναι αναγκαία. Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι να προτείνει τις συνθήκες συνέχειας και επαναπροσδιορισμού του τύπου αυτής της δραστηριότητας.   Προτείνεται ένα σύγχρονο μοντέλο ημινομαδικού συστήματος κτηνοτροφίας, διασφαλίζοντας καλύτερες συνθήκες διαβίωσης των ζώων και του κτηνοτρόφου, διατηρώντας μια σχέση ενσωμάτωσης της κατασκευής στο τοπίο, σε αντιδιαστολή με τις μεγάλες μονάδες μαζικής κτηνοτροφικής παραγωγής. Σε επιλεγμένες τοποθεσίες του Παρνασσού χωροθετείται ένα σύστημα μαντριών δύο κατηγοριών, μία χειμερινή και μία θερινή, με κοινές σχεδιαστικές αρχές και προσαρμογή στις εκάστοτε γεωμορφολογικές και κλιματικές συνθήκες. 


 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012