02
Σεπ

Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας κ. Πέτρου Ανδρονίκης - Φαίδρας και κ. Σκαρτσίλα Ερασμίας - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΜέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα02/09/2020 11:00 - 12:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο: Πέτρου Ανδρονίκη - Φαίδρα, Σκαρτσίλα Ερασμία


Τίτλος: Ανάπλαση του παραλιακού μετώπου της πόλης του Αιγίου- Μπαλκόνι στον Κορινθιακό κόλπο
Title: Regeneration of the coastal front of the city of Aigio-balcony in the Corinthian gulf

Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2020, 11.00 π.μ.

Εξεταστική Επιτροπή

Επίκουρη Καθηγήτρια: Πανίτα Καραμανέα  (επιβλέπουσα)
Επίκουρος καθηγητής: Αλέξανδρος Βαζάκας 
Αναπλητωτής: καθηγητής Δημήτρης Τσακαλάκης 


Περίληψη

‘’Ανάπλαση του παραλιακού μετώπου της πόλης του Αιγίου - Μπαλκόνι στον Κορινθιακό κόλπο’’
Το Αίγιο είναι μία παράκτια πόλη της Βόρειας Πελοποννήσου και αποτελεί της δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Αχαίας. Το παραλιακό μέτωπο της πόλης του Αιγίου είναι μία μεγάλη μακρόστενη περιοχή μήκους περίπου δύο χιλιομέτρων, αρκετά διαχωρισμένη και απομονωμένη από την πόλη εξαιτίας του μεγάλου πρανούς που υπάρχει στα νότια της περιοχής  ύψους 60μ. Πρόκειται για μία περίπτωση προβληματικού μετώπου, με έλλειψη ποικιλίας χρήσεων και δημόσιων χώρων, πλήθος αναξιοποίητων βιομηχανικών κτιρίων καθώς και ελάχιστες διαμήκεις συνδέσεις από το ανατολικό στο δυτικό άκρο.
Η παρούσα εργασία ανάπλασης του κεντρικού μέρους του παραλιακού μετώπου, έχει ως κύριο στόχο την αναδιαμόρφωση της περιοχής αποβλέποντας στην καλύτερη, πρακτικότερη και ατμοσφαιρικότερη σύνδεση της περιοχής με την πόλη. Η επέμβασή μας βασίζεται στην αναβίωση του ιστορικού και βιομηχανικού χαρακτήρα της περιοχής, με γνώμονα την ανάδειξη των σταφιδαποθηκών της περιοχής καθώς και την αξιοποίηση του ιδιαίτερου φυσικού τοπίου για την δημιουργία εναλλαγών μεταξύ τεχνητού και φυσικού στοιχείου.

Abstract 
"Regeneration of the coastal front of the city of Aigio--balcony in the Corinthian gulf "
Aigio is a coastal city in the Northern Peloponnese and is the second largest city in Achaia. The coastal front of the city of Aigio is a large elongated area about two kilometers long, quite separated and isolated from the city due to the large slope that exists in the south of the area of 60m. This is a case of a problematic front, with a lack of variety of uses and public spaces, a large number of unused industrial buildings as well as weak connections from the east to the west end.
The present work of regeneration of the central part of the coastal front, has as main goal the remodeling of the area aiming at the better, more practical and atmospheric connection of the area with the city. Our intervention is based on the revival of the historical and industrial character of the area, with the aim of highlighting the raisin warehouses of the area as well as the utilization of the special natural landscape to create alternations between artificial and natural element.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012