02
Σεπ

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ. Λιοντάκη Μαρίας - Ζαχαρένιας - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΜέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα02/09/2020 17:00 - 18:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο: Λιοντάκη Μαρία - Ζαχαρένια

Τίτλος: Από το αστικό κενό στο αστικό κοινό | Σύμφωνα με την συνταγή θεωρίας του Michel de Certeau «κόβετε γύρω γύρω, γυρίζετε ανάποδα».
Title: From urban void to urban public | According to Michel de Certeau’s theory “ cut around, turn upside down”

Τετάρτη 2 /9/2020 17.00 μ.μ.

Εξεταστική Επιτροπή

Αναπληρωτής Καθηγητής: κ.Ουγγρίνης ΚωνσταντίνοςΑλκέτας (επιβλέπων)
Αναπληρωτής Καθηγητής: Τζομπανάκης Αλέξιος
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια: Χατζησάββα Δήμητρα


Περίληψη

Η παρούσα εργασία αποτελεί μία κοντινή μάτια στη ζωή και ταυτόχρονα μία μακρινή, ίσως θολή χαρτογράφηση της θεωρίας γύρω από τα αστικά κενά. Τα αστικά κενά υπήρξαν για μένα χώροι που αντιλαμβανόμουν πάντα ως έργα τέχνης της ζωής του ανθρώπου της πόλης. Όταν λέμε αστικό κενό εννοούμε ταυτόχρονα  κενό στο χώρο, τη μνήμη και τη δράση του ανθρώπου. Έτσι η παρούσα εργασία προσπαθεί να ανατρέξει σε χώρους, εργαλεία και τρόπους που τέτοια κενά μετουσιώθηκαν σε δημόσιο πεδίο τόσο στην πραγματική ζωή, όσο και στη θεωρία. Στην πορεία αυτή επιλέχθηκε να αναλυθεί και το παράδειγμα της πρωτοβουλίας γειτονιάς της Αλεξάνδρου Σβώλου στη Θεσσαλονίκη. Για να επιτευχθεί η πλήρης ανάλυση των δυναμικών του παραδείγματος χρησιμοποιήθηκε η συνταγή θεωρίας του Μισέλ ντε Σερτώ “κόβετε γύρω, γύρω και γυρίζετε ανάποδα”. Τέλος επιστρέφουμε στους βασικούς πόλους της εργασίας και αναλογιζόμαστε τη δυναμική του κενού, αλλά και του σύγχρονου ανθρώπου που το μετουσίωσε σε κοινό.


 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012