18
Σεπ

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας κ. Κουργιαλιδάκη Ευαγγελίας, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΠΔ  
ΤοποθεσίαΜέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα18/09/2020 11:00 - 11:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: Κουργιαλιδάκη Ευαγγελία

Αριθμός Μητρώου: 2017019018

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: Επισκόπηση Πολυκριτήριων Συστημάτων Υποστήριξης Ομαδικών Αποφάσεων

Τίτλος στα Αγγλικά: Review of multiple criteria Group Decision Support System

 

Επιτροπή:

Επιβλέπων: κος Ματσατσίνης Νικόλαος, Καθηγητής

Πρώτο Μέλος: κος Γρηγορούδης Ευάγγελος, Καθηγητής

Δεύτερο Μέλος: κος Δούμπος Μιχαήλ, Καθηγητής

 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:

Η λήψη αποφάσεων σε επίπεδο ομάδας αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές διαδικασίες που συχνά λαμβάνουν χώρα στους σύγχρονους επιχειρηματικούς φορείς. Η υποστήριξη για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας μιας τέτοιας διαδικασίας δεν είναι εύκολη υπόθεση, λόγω του δυναμικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις και της συμμετοχής πολλών αποφασιζόντων με διαφορετικές γνώσεις, εμπειρίες, στόχους και επιδιώξεις. Τα Πολυκριτήρια Συστήματα Υποστήριξης Ομαδικών Αποφάσεων (Multiple Criteria Group Decision Support Systems - MCGDSS), που έχουν εμφανιστεί τις τελευταίες δεκαετίες στον επιστημονικό χώρο και βασίζονται στις μεθοδολογίες πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων, αναπτύχθηκαν και προτάθηκαν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων λήψης ομαδικών αποφάσεων.

Με την παρούσα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία επιχειρείται αρχικά μία εκτεταμένη καταγραφή μιας σειράς χαρακτηριστικών και η εν συνεχεία παρουσίαση των συγκεκριμένων ΣΥΟΑ προκειμένου να παρουσιάσουμε την εξέλιξη των συστημάτων και των χρησιμοποιούμενων μεθόδων λήψης ομαδικών αποφάσεων τα τελευταία χρόνια. Ταυτόχρονα, θα παρουσιαστούν αναλυτικά περιπτώσεις πρακτικών εφαρμογών τους προς επιβεβαίωση της χρησιμότητάς τους στη λήψη ομαδικών αποφάσεων σε πραγματικά προβλήματα.

 

​​​​​​​Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020

Ώρα: 11:00

 

​​​​​​​Χώρος Εξέτασης

Mέσω skype (https://join.skype.com/prHCc4tunAeA)

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012