24
Σεπ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Ευάγγελου Χρήστενα, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα24/09/2020 11:00 - 12:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο:   Ευάγγελος Χρήστενας

Αριθμός Μητρώου:              2015010164

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά:  Μελέτη αντοχής και τοπολογική βελτιστοποίηση εμπρόσθιου ψαλιδιού ηλεκτρικής μοτοσυκλέτας

Τίτλος στα Αγγλικά:   Structural analysis and topology optimization of the front swingarm of an electric motorcycle 

 

Επιτροπή:

Επιβλέπων:     Νικόλαος Τσουρβελούδης

Πρώτο Μέλος:            Πολυχρόνης Σπανουδάκης

Δεύτερο Μέλος: Ελευθέριος Δοϊτσίδης

 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:          

Η συγκεκριμένη εργασία έχει σαν αντικείμενο τη μελέτη αντοχής και την τοπολογική βελτιστοποίηση του εμπρόσθιου συστήματος της πρωτότυπης ηλεκτρικής μοτοσυκλέτας του Πολυτεχνείου Κρήτης. Στόχος της μελέτης είναι η μείωση του συνολικού βάρους και η ταυτόχρονη βελτίωση της ακαμψίας του.  Με τη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού πεπερασμένων στοιχείων γίνεται η εφαρμογή των φορτίων που ασκούνται στο σύστημα και στη συνέχεια μέσω της προσομοίωσης αξιολογούνται τα αποτελέσματα τάσεων και παραμορφώσεων. Βάση αυτών πραγματοποιείται επανασχεδιασμός με στόχο τη βελτίωση της ακαμψίας του. Σε δεύτερο στάδιο γίνεται η τοπολογική βελτιστοποίηση για μείωση του βάρους. Λόγω των ελεύθερων μορφών που προκύπτουν, το αποτέλεσμα είναι δύσκολο να κατασκευαστεί με τις κλασικές τεχνολογίες παραγωγής. Για το λόγο αυτό προσαρμόζεται το αποτέλεσμα της τοπολογικής βελτιστοποίησης στο σχεδιασμό του αρχικού ψαλιδιού με στόχο τη δυνατότητα κατασκευής. Τέλος γίνεται επανέλεγχος της αντοχής του πλέον ελαφρύτερου συστήματος στα ίδια φορτία.

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά:          

Τhis work is focused in the structural analysis and topology optimization of the front swingarm of a prototype electric motorcycle, manufactured in the Technical University of Crete. The main target is to reduce the overall weight while improving its stiffness. Using a dedicated software (CAE) the loads are applied to the system and then the results of stresses and displacements are evaluated by finite element analysis simulation. According to the results a redesign of the system occurs, targeting higher stiffness. Using the same software, topology optimization is performed in order to reduce weight. Due to the free forms that arise, the swingarm is difficult to be manufactured by standard production technologies. For this reason, the results of topology optimization are evaluated and adopted to redesign the original system, targeting feasible manufacturing. Finally, the lighter system is checked once more in simulation with the same loads and a final design is provided.

 

​​​​​​​Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος:             24/09/2020

Ώρα:                       11:00 – 12:00

 

​​​​​​​Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα: https://tuc-gr.zoom.us/j/94860003263?pwd=dHk2d2RGVjVJa2wxVytlRnhFNVFDZz09

Κτίριο:             Meeting ID: 948 6000 3263

Password: 845251

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012