24
Σεπ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Δανδουλάκη Κωνσταντίνου, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα24/09/2020 11:00 - 11:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: Δανδουλάκης Κωνσταντίνος

Αριθμός Μητρώου: 2013010150

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: “Συγκριτική ανάλυση ικανοποίησης επιβατών αεροπορικών εταιρειών χαμηλού κόστους”

Τίτλος στα Αγγλικά : “Comparative satisfaction analysis of low cost airlines passengers”

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: Επίκ. Καθ. Τσαφαράκης Στέλιος

Πρώτο Μέλος: Καθ. Γρηγορούδης Ευάγγελος

Δεύτερο Μέλος: Κρασαδάκη Ευαγγελία, Ε.ΔΙ.Π.

 

Περίληψη

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά: Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η εύρεση ικανών και αναγκαίων συνθηκών για την ικανοποίηση των επιβατών στις αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους μέσω της μεθόδου ποιοτικής συγκριτικής ανάλυσης με την χρήση ασαφών συνόλων (fs/QCA). Η εργασία επίσης αποσκοπεί στην συγκριτική ανάλυση ικανοποίησης των ανωτέρω επιβατών μέσω της μεθόδου MUSA+. Η μέθοδος fs/QCA βασίζεται στην θεωρία των ασαφών συνόλων και της άλγεβρας Boole για να εντοπίσει αν ορισμένοι παράγοντες, ή συνδυασμοί αυτών, είναι παρόντες ή απόντες όταν ένα εξεταζόμενο φαινόμενο συμβαίνει ή όχι. Με άλλα λόγια, εντοπίζει τις αιτιώδεις συνθήκες ή συνδυασμούς αυτών που είναι ικανές να οδηγήσουν σε υψηλό ή χαμηλό αποτέλεσμα και τυχόν αναγκαίες συνθήκες για την παρουσία του αποτελέσματος. Πιο συγκριμένα, στην παρούσα εργασία, η μέθοδος εφαρμόζεται για τον έλεγχο της σχέσης τεσσάρων διαστάσεων ικανοποίησης και της ολικής ικανοποίησης. Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται προέρχονται από προγενέστερη έρευνα και αφορούν τους επιβάτες τεσσάρων διαφορετικών αεροπορικών εταιριών χαμηλού κόστους (AirAsia, Ryanair, EasyJet, Southwest Airlines). Η μέθοδος εφαρμόζεται ξεχωριστά για κάθε μια από τις παραπάνω αεροπορικές εταιρίες. Τέλος, στα παραπάνω δεδομένα εφαρμόζεται η πολυκριτήρια μέθοδος MUSA+. Πρόκειται για μια επέκταση της μεθόδου MUSA και αποσκοπεί στην συγκριτική ανάλυση ικανοποίησης ενός συνόλου πελατών στους οποίους απευθύνονται εταιρίες ή προϊόντα του ίδιου κλάδου. Μέσω της παραπάνω μεθόδου καθίσταται δυνατή η εξαγωγή σημαντικών συμπερασμάτων που αφορούν την ικανοποίηση των πελατών μιας εταιρείας ή ενός προϊόντος σε σχέση με τον ανταγωνισμό. 

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 24/9/2020

Ώρα: 11:00

 

Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα: https://join.skype.com/pz9IPddiclXU

Κτίριο: ………………………………

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012