Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

02
Νοε

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Θεάκου Σοφίας- Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα02/11/2022 15:00 - 16:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο:ΣΟΦΙΑ ΘΕΑΚΟΥ


Τίτλος:ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΖΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΤΟΠΙΟ ΤΗΣ ΜΥΚΟΝΟΥ
Title:THE IMPACT OF MASS TOURISM ON THE LANDSCAPE OF MYKONOS

Τετάρτη 2 Νοέμβριου 2022, 15.00 μ.μ.


Εξεταστική Επιτροπή

    
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια: Δέσποινα Διμελλη (επιβλέπουσα)
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια: Καραμανέα Παναγιώτα
Αναπληρωτής Καθηγητής :Τζομπανάκης Αλέξιος


Περίληψη

Η έρευνα εστιάστηκε στο νοτιοδυτικό τμήμα της Μυκόνου, το οποίο μέχρι σήμερα παρουσιάζει την μεγαλύτερη ανάπτυξη. Μέσα από την μελέτη βιβλιογραφικών πηγών και χαρτών παρουσιάζεται η ιστορική εξέλιξη του νησιού με έμφαση στο διάστημα από τα τέλη του 19ου, οπότε εμφανίστηκαν οι πρώτοι επισκέπτες, έως σήμερα. Αναλύονται ανά δεκαετία οι εποχές της απαρχής του τουρισμού στη Μύκονο και της έξαρσής του, και των μεγάλων έργων και επενδύσεων για την ικανοποίηση των αναγκών που προέκυπταν. Γίνεται αναφορά στους παράγοντες που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην τουριστική ανάπτυξη του τόπου, όπως το παλιό αλλά και το νέο λιμάνι και το αεροδρόμιο, οι πρώτες ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και στο πως επηρεάστηκε τόσο το αστικό και φυσικό τοπίο του νησιού όσο και η ζωή των κατοίκων. Στη συνέχεια γίνεται μια εκτενής καταγραφή των περιοχών του νοτιοδυτικού τμήματος που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη ανάπτυξη, καταλήγοντας στη σημερινή παρακμάζουσα εικόνα του τοπίου του νησιού. Τέλος, γίνεται μια εξέταση της διαχρονικής εξέλιξης της χωρικής ανάπτυξης των υποδομών τουρισμού μέσα από συγκριτικές φωτογραφίες από χαρακτηριστικά σημεία του νησιού, τραβηγμένες με απόσταση μερικών δεκαετιών. Συμπερασματικά, γίνεται μια προσπάθεια απάντησης των ερωτημάτων που τέθηκαν κατά την έρευνα, με σκοπό να διευκρινιστούν οι παράγοντες που επηρέασαν την τόσο έντονη τουριστική ανάπτυξη της Μυκόνου, τα στοιχεία που την επέτρεψαν και να δοθεί μια τυπολογία της πολεοδομικής ανάπτυξης λόγω τουρισμού.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012