Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

12
Απρ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κας Γελαδάρη Ελένης, Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΜ3 - Κτίριο ΜΗΧΟΠ, Μ3.108, Αίθουσα Συνεδριάσεων
Ώρα12/04/2022 11:30 - 12:30

Περιγραφή:

Τίτλος: Διερεύνηση της καταλληλότητας πυρολυτικών εξανθρακωμάτων ως μέσων δέσμευσης του άνθρακα και συγκράτησης θρεπτικών συστατικών και βαρέων μετάλλων σε εδάφη. Πειράματα εκχύλισης.

Εξεταστική Επιτροπή:
Βάμβουκα Δέσποινα Καθηγήτρια Μηχ.Ο.Π. (Επιβλέπουσα) 
Πεντάρη Δέσποινα Επίκουρη Καθηγήτρια Μηχ.Ο.Π.
Κομνίτσας Κωνσταντίνος Καθηγητής Μηχ.Ο.Π.

Περίληψη:
Σκοπός της εργασίας ήταν η αξιολόγηση της ποιότητας βιοεξανθρακωμάτων που παράγονται μέσω της διαδικασίας της πυρόλυσης για χρήση τους ως βελτιωτικά εδάφους. Πραγματοποιήθηκε μια σειρά πειραμάτων έκπλυσης στηλών που περιείχαν έδαφος από ζωϊκές κομπόστες και βιοεξανθρακώματα στέμφυλων, ηλίανθου, υπολειμμάτων βάμβακος και λυματολάσπης με διαφορετικούς συνδυασμούς σε κάθε στήλη. Από τα εκπλύματα που προέκυψαν πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις  pH, ηλεκτρικής αγωγιμότητας (EC), χημικώς απαιτούμενου οξυγόνου (COD), νιτρικών και φωσφορικών ιόντων, φαινολών, ανόργανων στοιχείων και βαρέων μετάλλων.

Στα υδατικά εκπλύματα όλων των δειγμάτων το pH έγινε από ουδέτερο αλκαλικό με το χρόνο έκπλυσης. Η προσθήκη βιοεξανθρακωμάτων στα μίγματα εδάφους/κομποστών μείωσε τις τιμές του COD και της ηλεκτρικής αγωγιμότητας (EC) σε μεγάλο βαθμό. Για όλους τους συνδυασμούς των μιγμάτων η ποσότητα των φαινολών που εκπλύθηκε ήταν σχετικά μικρή, ενώ των φωσφορικών ιόντων ήταν αμελητέα, λόγω δέσμευσης του φωσφόρου στα δείγματα σε σταθερές ορυκτολογικές φάσεις. Με την προσθήκη βιοεξανθρακωμάτων στα μίγματα εδάφους/ κομποστών έγινε συγκράτηση σε κάποιο βαθμό των νιτρικών ιόντων στο έδαφος, ενώ μειώθηκε ο ρυθμός έκπλυσης του ασβεστίου (Ca) και του μαγνησίου (Mg). Οι συγκεντρώσεις των βαρέων μετάλλων στα εκπλύματα όλων των μιγμάτων εδάφους/ βιοεξανθρακωμάτων ήταν χαμηλές και κάτω από τα επιτρεπόμενα όρια για εφαρμογή σε εδάφη. Τα ιχνοστοιχεία που εκπλύθηκαν σε μεγαλύτερο βαθμό ήταν τον μαγγάνιο, ο ψευδάργυρος και το στρόντιο από τα μίγματα εδάφους/κομποστών. Γενικά, η εφαρμογή των βιοεξανθρακωμάτων που μελετήθηκαν μαζί με τις ζωϊκές κομπόστες στο έδαφος φάνηκε να επιδρά θετικά στις ιδιότητες του εδάφους για χρήση σε αγροτικές καλλιέργειες.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012