Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

07
Ιουλ

Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας κ.Μανουδάκη Νεφέλης - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα07/07/2021 19:00 - 20:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο:ΜΑΝΟΥΔΑΚΗ ΝΕΦΕΛΗ 


Τίτλος:Chain of Memories | Μία διαδραστική αφήγηση με αναφορά στη χωρική μνήμη με την ένταξη ψηφιακών τεχνικών
Title:Chain of Memories | An interactive narrative that refers to spatial memory via the implementation of digital media techniques

Τετάρτη 7 Ιουλίου 2016, 19 μ.μ.
Εξεταστική Επιτροπή

Καθηγητής: Κωνσταντίνος - Αλκέτας Ουγγρίνης (επιβλέπων)
Επίκουρη Καθηγήτρια:Γεροπάντα Βασιλική
Αναπληρωτής Καθηγητής:Παρτσινέβελος παναγιώτης


    Περίληψη
    
Η παρούσα εργασία στοχεύει στην αναβίωση ενός τόπου μνήμης, δημιουργώντας ατμόσφαιρες που σε “ταξιδεύουν” στο χρόνο μέσω της αναβίωσης ενός σημαντικού κομματιού της ιστορίας του κτιρίου. Για τη δημιουργία αυτής της εγκατάστασης χρησιμοποιήθηκαν τεχνικές συστημάτων καταγραφής με συστήματα απεικόνισης,όπως η Φωτογραμμετρία, για την ακριβή αποτύπωση του χώρου και των υλικών. Η βιωματική εμπειρία έχει σχεδιαστεί και επεξεργαστεί σε περιβάλλον μηχανής γραφικών και η υλοποίηση της θα απεικονιστεί με τεχνικές projection mapping σε μακέτα υπο κλίμακα από συγκεκριμένο σημείο της εγκατάστασης και σε περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας με την περιήγηση του χρήστη σε όλη τη σχεδιασμένη εμπειρία. Μία εμπειρία στο χώρο με οπτική αφήγηση, ήχο και διάδραση. Σκοπός είναι να ενισχυθεί ο χαρακτήρας και η υπάρχων ατμόσφαιρα του τόπου μνήμης , αναδεικνύοντας ιστορικά και χωρικά στοιχεία που έχουν χαθεί με το πέρασμα του χρόνου. Οι σύγχρονες τέχνες και πρακτικές αποτελούν μέσο για τη δημιουργία ολιστικών εμπειριών για την ενίσχυση της συλλογικής μνήμης και την ανάδειξη του χαρακτήρα του τόπου.

    Abstract [προαιρετικά]
    
Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά. [προαιρετικά]


 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012