Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

08
Ιουλ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ.Βασίλη Σακελλαρίου, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα08/07/2021 11:00 - 11:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο:   Βασίλης Σακελλαρίου

Αριθμός Μητρώου:2014010136

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά:            Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εμπορικού Ναυτιλιακού Κλάδου

Τίτλος στα Αγγλικά:            Financial Analysis of Shipping Industry

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων:                 Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης, Καθηγητής

Πρώτο Μέλος:                       Μιχάλης Δούμπος, Καθηγητής

Δεύτερο Μέλος:          Γεώργιος Ατσαλάκης, Αναπλ. Καθηγητής

 

Περίληψη

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:          

Η εργασία που εκπονήθηκε είχε ως σκοπό την χρηματοοικονομική ανάλυση 10 εταιριών του ναυτιλιακού κλάδου, που ανήκουν στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (New York Stock Exchange) και στο Χρηματιστήριο του NASDAQ. Ο ναυτιλιακός κλάδος ιδιαίτερα στην Ελλάδα αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους κλάδους της οικονομίας όσο και στην μείωση της ανεργίας. Συγκεκριμένα, στα επόμενα κεφάλαια θα γίνει μια ιστορική αναδρομή των ναυτιλιακών εταιρειών στην Ελλάδα, αλλά και πως η Ελλάδα εξελίχθηκε σε μια από τις παγκόσμιες ναυτιλιακές δυνάμεις στον κόσμο. Υστέρα, θα αναλυθεί η οικονομική δραστηριότητα των ναυτιλιακών εταιρειών, η χρησιμοποίηση των αριθμοδεικτών για την ανάλυση των δραστηριοτήτων των εταιρειών, καθώς και η θεωρία των δεικτών που χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση τους. Επίσης, θα παρουσιαστεί η ανάλυση των συμπερασμάτων για κάθε εταιρεία, σύμφωνα με τις βάσεις κάθε αριθμοδείκτη και στο τέλος θα συγκριθεί ο μέσος ορός του κλάδου με τους αριθμοδείκτες. Ακόμη, έχει γίνει μια μικρή ερευνά για την ιδιαίτερης σημασίας  επένδυση που κάποιες εταιρείες επέλεξαν να κάνουν, λόγω της επιπρόσθετης περιβαλλοντικής νομοθεσίας για την εκπομπή του διοξείδιού του θείου. Ως εκ τούτου, θα αναλυθεί η σημασία της περιβαλλοντικής νομοθεσίας που επιβλήθηκε, οι επενδύσεις που έγιναν από όσες ναυτιλιακές εταιρείες ελέγχθηκαν. Επιπροσθέτως, θα αναλυθούν ακόμη και οι τρόποι αντιμετώπισης και συμμόρφωσης σε αυτήν την νομοθεσία, όσο και τα κόστη κάθε επιλογής. Ακόμη, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος πολυκριτήριας απόφασης PROMETHEE II για την κατάταξη των εταιρειών με βάση τους αριθμοδείκτες που επιλέχθηκαν και βάση το ποσό επιβαρυνθήκαν από τις παραπάνω επενδύσεις. Τέλος, πέρα από τα συμπεράσματα τόσο του κλάδου όσο και των εταιρειών από την χρηματοοικονομική αυτή ανάλυση, υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για περεταίρω ανάλυση και συνέχιση της διπλωματικής αυτής εργασίας, στην ανάλυση και στην επιρροή που είχε ο περιβαλλοντικός νομός στις δραστηριότητες των εταιρειών όσο και κατά την διάρκεια της περιόδου COVID19 οπού έπληξε σημαντικά τον ναυτιλιακό κλάδο, και πως αντεπεξήλθαν οι εταιρείες κατά την διάρκεια αλλά και  μετά το πέρας της πανδημίας.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος:             08/07/2021

Ώρα:                                      11:00

 

Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα:               Join Zoom Meeting
https://tuc-gr.zoom.us/j/98783279925?pwd=Zy9oalBjTXl3YXlKSXFyZ3RXVWREZz09
Meeting ID: 987 8327 9925
Password: 311415

Κτίριο:                   ………………………………………

 

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012