Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

28
Μαϊ

Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διατριβής κου Λιανού Δημήτριου , Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΕξ’ αποστάσεως - Ανοιχτή στο κοινό
Ώρα28/05/2021 14:00 - 15:00

Περιγραφή:

Τίτλος: In line measurements of oil/gas production fluids

Εξεταστική Επιτροπή :
Καθηγητής Πασαδάκης Νικόλαος
Επίκουρος Καθηγητής Γαγάνης Βασίλειος
ΕΔΙΠ Μαρινάκης Δημήτριος

Περίληψη:
Στα πλαίσια της παρούσας Μεταπτυχιακής Εργασίας, παρουσιάζονται οι εντός ροής μετρήσεις των πολυφασικών ρευστών κατά την παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου καθώς και οι υπάρχουσες τεχνολογίες και τεχνικές. Αρχικά, αναλύονται τα είδη των καταστάσεων ροής, τα οποία καθορίζουν τις αρχές λειτουργίας των μετρητών πολυφασικής ροής (MPFMs) και στη συνέχεια περιγράφονται λεπτομερώς οι εντός ροής μετρητές πολυφασικής ροής, οι τρόποι μέτρησης της πολυφασικής ροής οι οποίοι βασίζονται στο διαχωρισμό, οι μετρητές ροής συμπυκνωμάτων φυσικού αερίου (wet gas) κι άλλες κατηγορίες μετρητών πολυφασικής ροής. Κατόπιν, περιγράφεται η απόδοση των  μετρητών πολυφασικής ροής, η οποία καθορίζει την εφαρμογή αυτών των τεχνολογιών καθώς και την επιλογή της πιο κατάλληλης. Επιπλέον, παρουσιάζονται οδηγίες για το σχεδιασμό των αντίστοιχων εγκαταστάσεων καθώς και τα κύρια χαρακτηριστικά της λειτουργίας των μετρητών πολυφασικής ροής όπως το κόστος, η συντήρηση, ο όγκος του αντίστοιχου εξοπλισμού, οι ραδιενεργές πηγές που χρησιμοποιούνται κατά τη μέτρηση και η βαθμονόμηση. Τέλος, παρουσιάζονται κάποιοι μετρητές πολυφασικής ροής, οι οποίοι πωλούνται στην αγορά από διάφορες εταιρείες όπως η Agar, καθώς και μερικά πολύ χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με τις προοπτικές και τις νέες τεχνολογίες των μετρητών πολυφασικής ροής.

Abstruct
In the current Master Thesis, the in – line measurements of oil/gas production fluids as well as the existing technologies and techniques are presented. Initially, the flow regimes, which define the operation principles of multiphase flow meters (MPFMs), are analyzed and then the in – line MPFMs, separation type meters, wet gas flow meters and other categories of MPFMs are described in detail. Afterwards, the performance of MPFMs is described, which defines the application of the multiphase flow measurement technologies and the selection the most suitable one. Furthermore, guidelines for designing MPFM installations are presented as well as the main characteristics of the operation of MPFMs such as cost, maintenance, footprint, radioactive source and calibration. Last but not least, MPFMs which are being sold in the market from different companies such as Agar Corporation, are presented as well as some very useful conclusions as far as the perspectives and the new trends of MPFM technologies are concerned.

 

 

 

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012