Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

27
Μαϊ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Νικολάου Θεόδωρου, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα27/05/2021 10:00 - 10:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο:   Νικολάου Θεόδωρος

Αριθμός Μητρώου:              2014010177

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά:  Βέλτιστος δομικός σχεδιασμός φτερού ανεμογεννήτριας κατακόρυφου άξονα

Τίτλος στα Αγγλικά:             Optimal structural design of a vertical axis wind turbine blade

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων:     Σταυρουλάκης Γεώργιος

Πρώτο Μέλος:            Σταυρουλάκη Μαρία

Δεύτερο Μέλος:          Μπακατσάκη Μαρία

 

Περίληψη

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:           "Ο βέλτιστος δομικός σχεδιασμός είναι μια μεθοδολογία που βελτιστοποιεί τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά μιας κατασκευής, για δεδομένο σύνολο φορτίσεων και οριακών συνθηκών, έτσι ώστε η διάταξη να πληροί ένα προκαθορισμένο σύνολο στόχων. Στη παρούσα διπλωματική εργασία θα βελτιστοποιηθεί ο σχεδιασμός φτερών ανεμογεννήτριας κάθετου άξονα, ονομαστικής ισχύος 1500W. Η συγκεκριμένη ανεμογεννήτρια χρησιμοποιείται κυρίως σε αστικά περιβάλλοντα όπου οι συνθήκες  ανέμου είναι διαφορετικές από εκείνες ανεμογεννητριών  μη αστικών περιοχών. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η εύρεση της βέλτιστης δομής που υποστηρίζει την αεροδυναμική διάταξη,  ώστε να μειωθούν όσο περισσότερο δυνατόν οι εφαρμοζόμενες καταπονήσεις. Ο σχεδιασμός και η βελτιστοποίηση των φτερών θα πραγματοποιηθεί με λογισμικό που υποστηρίζει την τοπολογική βελτιστοποίηση, όπως τo ANSYS 2020. Στο περιβάλλον αυτό θα μελετηθεί η κατανομή των τάσεων von Mises πριν και μετά την αφαίρεση υλικού από το αρχικό μοντέλο. Τα εξερχόμενα αποτελέσματα από το λογισμικό αποτέλεσαν βάση για την εύρεση  της βέλτιστης μορφής του φτερού. Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας μπορούν να αναδείξουν τη αξία της εφαρμογή του βέλτιστου σχεδιασμού σε μεγάλο εύρος εξαρτημάτων και κατασκευών."

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά:            "Optimal structural design is a methodology that optimizes the geometrical characteristics of a structure, for a given set of loads and limit conditions, so that the device meets a predetermined set of objectives. This wind turbine is mainly used in urban environments where wind conditions are different from those of non-urban wind turbines. The purpose of this work is to find the optimal structure that supports the aerodynamic device, with  power of 1500 Watts, in order to reduce the applied stress as much as possible. The design and optimization of the wings will be carried out with software that supports topological optimization, such as ANSYS 2020. In this environment, the distribution of von Mises stresses before and after the removal of material from the original model will be studied. The output of the software was the basis for finding the optimal wing shape. The results of the present work can highlight the value of applying optimal design to a wide range of components and structures. "

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος:             27/05/2021

Ώρα:                       10 π.μ.

 

Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα:               https://tuc-gr.zoom.us/j/99589609289?pwd=aHdKTTlyVU5LS0dQVTRnek9QRStkdz09
            Meeting ID: 995 8960 9289
            Password: 219714

Κτίριο:    -

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012