Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

02
Ιουν

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Γρηγοριάδη Θεόδωρου - Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΗ παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη
Ώρα02/06/2021 13:00 - 14:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

θέμα
Ανάλυση Δυναμικής Συμπεριφοράς Μικροδικτύων με Χρήση του Simulink της Matlab
Microgrid Dynamic Analysis with Simulink Matlab

Εξεταστική Επιτροπή
Καθηγητής Σταυρακάκης Γεώργιος (επιβλέπων)
Καθηγητής Καλαϊτζάκης Κωσταντίνος
Επίκουρος καθηγητής Ιωάννης Κατσίγιαννης (ΕΛΜΕΠΑ)

Περίληψη
Τα τελευταία χρόνια οδηγούμαστε με ταχύτατους ρυθμούς προς ένα πιο έξυπνο σύστημα διαχείρισης της ηλεκτρικής ενέργειας. Η ενσωμάτωση όλο και περισσότερων μονάδων παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι ένας βασικός παράγοντας που παίζει καθοριστικό ρόλο σε αυτό. Έχει επομένως, ιδιαίτερο ενδιαφέρον να εξετάσουμε τον τρόπο αλληλεπίδρασης αυτών των μονάδων, το κατά πόσο είναι αξιόπιστες και σε τι βαθμό, όπως επίσης και την επίδραση που θα έχουν στον τρόπο ζωής της κοινωνίας που θα τις χρησιμοποιούν.
Η τάση που αρχίζει να δημιουργείται γύρω από την ανάπτυξη έξυπνων δικτύων και  ειδικότερα των λεγόμενων μικροδικτύων, αποτελεί επίσης αντικείμενο μελέτης. Η μορφή, ο τρόπος λειτουργίας τους, η ασφάλεια αλλά και η ευστάθειά τους είναι μόνο μερικά από τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να λάβουμε υπόψιν μας για την βέλτιστη λειτουργία τους.
Η δυναμική μελέτη ενός συστήματος μικροδικτύου παρουσιάζει πολλές από τις προαναφερθείσες πτυχές αυτών των προβλημάτων, και αποτελεί επί της ουσίας μια κοινή τομή μεταξύ των μονάδων παραγωγής του μέλλοντος και της ενσωμάτωσής τους σε ένα αυτοματοποιημένο σύστημα διαχείρισής τους.

Abstract
Lately we are moving as a society into a smarter and more reliable electricity management system. It is very interesting to observe, analyse and be prepared for this new era of electricity distribution, that comes as a result from the increased integration of renewable energy sources.
The new trend that promises to help in this advanced problems caused by this integration, is described by the microgrid development and therefore, their analysis is fundemental. Their form, the way they work and their overal safety including their stability over disturbances, are some of the characteristics that need to be taken into account for their optimal operation. 
The current thesis describes a microgrid dynamic analysis with Simulink- Matlab. In other words, it contains the problems that are mentioned above and it tries to descibe a system like this in a way that will be easily understood by everyone.
The overall system is based on a simple microgrid which contains photovoltaic arrays integrated with a storage system based on Lithium Batteries, a  permanent magnet technology in wind power generator and a diesel based synchronous generator. The results are shown, with the whole system working in order to cover the requested energy consumption.

Meeting ID: 934 400 1013
Password: 123456

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012