Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

02
Ιουν

Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας κ.Τερέχοβ Διονύση - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα02/06/2021 18:00 - 19:00

Περιγραφή:

Ονοματεπωνυμο: Τερέχοβ  Ντένις

Τίτλος: Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός μιας βάσης στον Άρη με σκοπό μόνιμης και ανεξάρτητης διαβίωσης των αστροναυτών.
 
Title: Architectural design of a base on Mars for the purpose of permanent and independent living of astronauts

Τετάρτη 2 Ιουνίου 2021, 18.00 μ.μ.


Εξεταστική Επιτροπή

Καθηγητής :Ουγγρίνης Κωνσταντίνος (επιβλέπων)
Καθηγητής :Παρθένιος Παναγιώτης 
Αναπληρωτής Καθηγητής: Τσάρας Γιάννης-Νίκος


Περίληψη

  Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός αφορά τη δημιουργία ενός διαστημικού θόλου Με τις απαραίτητες εγκαταστάσεις πού θα φιλοξενεί μία μικρή κοινότητα 60-70 άτομα  σε μόνιμη βάση . Το κριτήριο για το σχεδιασμό αποτέλεσε η δημιουργία του φυσικού περιβάλλοντος που να  παρέχει τις βέλτιστες συνθήκες διαβίωσης ταυτοχρόνως συνδυάζοντας  καινοτόμες λύσεις για την περίπτωση του Άρη . Το βασικότερο στοιχείο του σχεδιασμού ήταν η οργάνωση της δράσης των αστροναυτών σε βραχύ και μακρό χρονικό επίπεδο .
  Ο απώτερος σκοπός του σχεδιασμού είναι η δημιουργία ενός περιβάλλοντος το οποίο θα μπορέσει να παρέχει πιο φυσικές συνθήκες για τους αστροναύτες που θα μείνουν μόνιμα στον Άρη Και θα δώσει δυνατότητες για τους νέους κατοίκους τα περιθώρια για εξέλιξη και την ανεξαρτητοποίηση τους από τους πόρους της γης . Όπως επίσης ένα από τα βασικά στοιχεία του σχεδιασμού είναι η δυνατότητα της αναπαραγωγής του αρχιτεκτονικού συνόλου από τα υλικά και τα μέσα που θα παρέχονται από το περιβάλλον του Άρη και η μέγιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της 3D εκτύπωσης . 
  Το αρχιτεκτονικό σύνολο  του σχεδιασμού αποτελείται  από έναν ενιαίο θολό 130Μ διάμετρο που εμπεριέχει όλες τις εγκαταστάσεις στο εσωτερικό του με στοιχεία φυσικού περιβάλλοντος . Επίσης κομμάτι σχεδιασμού αποτελείται και η διασύνδεση του θόλου με το έξω περιβάλλον και τις έξω εγκαταστάσεις που αποτελεί και το κομβικό σημείο για την σωστή λειτουργία του συνόλου .   
  Το λειτουργικό πρόγραμμα περιλαμβάνει στους ιδιωτικούς χώρους ανάπαυσης και διαβίωσης τους δημόσιους χώρους δραστηριοτήτων τις περιοχές καλλιέργειες, τους βιομηχανικούς χώρους , τους χώρους παροχής υγείας,  και τα σημεία έκτακτης ανάγκης .

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012