Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

02
Ιουν

Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας κ.Κωλέτση Ευαγγέλου - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα02/06/2021 10:00 - 11:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο: Ευάγγελου Κωλέτση

Τίτλος: Επί της Λεωφόρου,
Σχεδιασμός πλατείας και  χώρων άθλησης σε συσχετισμό με την υφιστάμενη δομή του γηπέδου
Τitle: Urban Adaptive Reuse,
the case of the Leoforos Alexandras Stadium

Τετάρτη 2 Ιουνίου 2021, 10.00 π.μ.


Εξεταστική Επιτροπή

Αναπληρωτής Καθηγητής:Τσακαλάκης Δημήτριος (επιβλέπων)
Επίκουρη καθηγήτρια: Καραμανέα Πανίτα
Καθηγητής: Σκουτέλης Νικόλαος


Περίληψη

Η συζήτηση για το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας επανέρχεται ανά τακτά διαστήματα στον δημόσιο λόγο για την πόλη της Αθήνας. Αυτή η εργασία επιχειρεί να διαχειριστεί την υφιστάμενη δομή του γηπέδου στην περίπτωση μεταφοράς της χρήσης του σε άλλη περιοχή. Αρχικά γίνεται μια ανάλυση των αστικών και πολεοδομικών χαρακτηριστικών της περιοχής ενώ παρουσιάζεται και η σημασία του γηπέδου στην συλλογική μνήμη των κατοίκων. Στην συνέχεια προτείνεται μια σειρά επεμβάσεων στις κερκίδες ώστε να εμπλακεί ο χώρος του γηπέδου με την πόλη.  H νέα κτιριακή δομή συσχετίζεται με τις υφιστάμενες κερκίδες και φιλοξενεί χρήσεις ήπιας άθλησης, αθλητικής και διατροφικής συμβουλευτικής, αλλά και λοιπές υποστηρικτικές χρήσεις. Οι μετασχηματισμοί αυτοί οδηγούν σε μια συμπαγή αλλά πορώδη αστική δομή που αποδίδει δημόσιο χώρο στην πόλη και χρήσεις που αφορούν το σύνολο του πληθυσμού. Παράλληλα οι παρεμβάσεις αυτές εντάσσονται σε μια γενικότερη αστική στρατηγική  που περιλαμβάνει συμπλήρωση οικοδομικών τετραγώνων και διαμορφώσεις στον δημόσιο χώρο.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012