Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

22
Ιουν

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Κονσολάκη Ιωάννη, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα22/06/2021 10:00 - 10:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: Κονσολάκης Ιωάννης

Αριθμός Μητρώου: 2008010036

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: Υπολογισμός αέριων ρύπων κρουαζιερόπλοιών στο λιμάνι του Ηρακλείου 

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: Παπαευθυμίου Σπυρίδων

Πρώτο Μέλος: Κονσολάκης Μιχαήλ

Δεύτερο Μέλος: Ιψάκης Δημήτριος

 

Περίληψη

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά: Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει σκοπό την καταγραφή των επιπτώσεων από τη δραστηριότητα των επιβατηγών πλοίων στο λιμάνι του Ηρακλείου. Μέσω κατάλληλων μεθοδολογιών θα γίνει υπολογισμός των αέριων ρύπων(Sox ,NOx , CO2 και PM) και των επιπτώσεών τους. Στο 2ο κεφάλαιο της διπλωματικής εργασίας γίνεται εισαγωγή στο αντικείμενο μελέτης, αναφέρονται οι παράγοντες ατμοσφαιρικής ρύπανσης και αναλύονται οι επιπτώσεις της ρύπανσης τόσο στο περιβάλλον και στο οικοσύστημα όσο και στην ανθρώπινη υγεία. Στο 3ο κεφάλαιο περιγράφονται οι αέριοι ρύποι που θα ασχοληθούμε ,οι τύποι καυσίμων καθώς και οι τύποι των πλοίων που υπάρχουν στη ναυτιλία. Τέλος αναλύονται οι επιπτώσεις όλων αυτών στη ναυτιλία γενικότερα. Στο 4ο κεφάλαιο αφού προσδιορίζεται ο ρόλος του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας(IMO) επιχειρείται μια προσέγγιση στις κυριότερες συνθήκες που έχει υπογράψει ο οργανισμός για τη προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος. Αναφορά γίνεται επίσης για τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και σε κάποιους κανονισμούς. Στο 5οκεφάλαιο αναφερόμαστε στη μεθοδολογία που πρόκειται να ακολουθήσουμε παρουσιάζοντας όλους εκείνους τους τύπους που θα μας βοηθήσουν να υπολογίσουμε τους αέριους ρύπους που καταναλωθήκαν στο λιμάνι του Ηράκλειου κατά το έτος 2019. Στο 6ο κεφάλαιο αυτή η μεθοδολογία παρουσιάζεται παρουσιάζεται στη πράξη ενδεικτικά για ένα κρουαζιερόπλοιο που επιλέξαμε τυχαία και στη συνέχεια συγκεντρωτικά στοιχεία για τα υπόλοιπα. Γίνεται επίσης σύγκριση με το λιμάνι της Σούδας για το έτος 2019 καθώς και εξαγωγή συμπερασμάτων. Τέλος επιχειρήσαμε να προτείνουμε κάποιες λύσεις για την αντιμετώπιση του φαινομένου.

 

 Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 22/06/2021 Ώρα: 10:00 π.μ

 

Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα: https://tuc-gr.zoom.us/j/92069597302?pwd=MXoxQ0lTd2VmT29iaFVrZ1A4aVhnUT09

Κτίριο: ………………………………………

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012