Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

07
Ιουλ

Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας κ.Κρητικάκη Κυριακής κ.Χαριτωνίδη Χαρίτωνος- Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα07/07/2021 11:00 - 12:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο :Κρητικάκη Κυριακή, Χαρίτων Χαριτωνίδης
 Τίτλος:«ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ»
Title:«ECOTOURISM UNIT IN CHANIA»

Τετάρτη 7 Ιουλίου 2021, 11.00 π.μ.

Εξεταστική Επιτροπή

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια: Π. Καραμανέα 
Καθηγητής: Π. Παρθένιος 
Επίκουρη Καθηγήτρια: Μ. Μανδαλάκη


Περίληψη

Οικοτουρισμός είναι ο τουρισμός που αναπτύσσεται σε οικολογικά αξιόλογες και επί το πλείστον περιοχές θεσμοθετημένης περιβαλλοντικής προστασίας (περιοχές Nartura). Τα τελευταία χρόνια εξελίσσεται σε μία από τις πιο δημοφιλείς μορφές τουρισμού. Προβάλλει τη φύση ως κύριο πόλο έλξης για τους επισκέπτες. Η εναλλακτική μορφή τουρισμού παράγει την αίσθηση της ηθικής ευθύνης, του σεβασμού και της εκτίμησης ως προς το φυσικό περιβάλλον. η διπλωματική αυτή εργασία, αποτελεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, που συνδυάζει την προστασία της φύσης, την ανάδειξη της προσφοράς της στην ζωή του ανθρώπου, αλλά και την συνεισφορά της στην αρχιτεκτονική. Υπό το πρίσμα αυτό, επιλέξαμε το σχεδιασμό μιας οργανωμένης υποδομής, στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων στα Χανιά, όπου το έντονο ανάγλυφο και οι υψομετρικές αποτέλεσαν έμπνευση κατά τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Σε κάθε αρχιτεκτονική παρέμβαση λήφθηκε υπόψη η ακριβής μορφολογία του εδάφους της περιοχής, η ιδιαιτερότητα του άθικτου φυσικού τοπίου και η βιοκλιματική παράμετρος. Πιο συγκεκριμένα επιλέξαμε το σχεδιασμό διαμονής σε καταλύματα ήπιου χαρακτήρα και μικρής δυναμικότητας, όπου οι κατοικίες συγχωνεύονται πλήρως στο περιβάλλον, καθιστώντας την ύπαρξη τους ως μια φυσιολογική μορφή στο επικείμενο έδαφος. Επιπλέον, προκειμένου η οικοτουριστική προσφορά να μην περιορίζεται στην απλή παροχή καταλύματος, επιδιώξαμε την παροχή δυνατοτήτων πραγματοποίησης βιωματικών εμπειριών, σχεδιάζοντας ένα θεραπευτικό κέντρο, ένα χώρο υποδοχής, ένα χώρο εστίασης και ένα καφέ, τα οποία παράλληλα έχουν ημιδημόσια χρήση και από τον ντόπιο πληθυσμό. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της βιωματικής εμπειρίας του τόπου, σχεδιάσαμε ένα δημόσιο κεντρικό μονοπάτι με χώρους στάσης και σκίασης, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στον επισκέπτη να αλληλεπιδράσει με τις βιοτικές συνιστώσες του συγκεκριμένου φυσικού περιβάλλον

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012