Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

07
Ιουλ

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας κ. Κωνσταντίνου Σαριδάκη, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα07/07/2021 12:00 - 12:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο:   Κωνσταντίνος Σαριδάκης

Αριθμός Μητρώου: 2017015018

 

Θέμα

Τίτλος στα Αγγλικά:          Organic waste management for energy production in Crete

Τίτλος στα Ελληνικά:            Διαχείριση οργανικών αποβλήτων για παραγωγή ενέργειας στην Κρήτη

 

Επιτροπή:

Επιβλέπων: Τσαφαράκης Στέλιος

Πρώτο Μέλος: Ματσατσίνης Νικόλαος

Δεύτερο Μέλος: Γρηγορούδης Ευάγγελος

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά:                                                                                                
             Olive oil production is one of the most important industries in the Mediterranean region and especially in Greece, that belongs to the top three countries with the biggest olive oil production alongside Spain and Italy. However, olive oil production also results in organic waste which, up until now, is disposed into the ecosystem and has contributed towards pollution of the environment at a significant level. Especially in Crete, a considerable amount of olive oil mill waste, ends up in rivers and the sea. The above mentioned organic waste, due to its heavy load of chemical composition, can be used as a raw material for biogas production. The main purpose of this master thesis, is not to examine the magnitude of the environmental pollution but to provide an alternative olive oil waste management solution by taking advantage of the existing process of anaerobic digestion of organic waste to biogas.

             Emphasis will be given on the island of Crete, as olive oil production is considered to be the main agricultural activity. This research will try to tackle two serious problems of the island, the organic waste management and the energy supply autonomy. The possibility for an alternative combination that provides a solution to both the aforementioned problems will be examined. On top of that, considering the inevitable exhaustion of fossil fuels and the recent market trend of switching to renewable sources investments, a detailed business plan will be developed, whose all parameters will be examined in order for this solution to provide realistic and profitable opportunities for business investments on the island. For this reason, each stage and factor will be thoroughly analyzed, starting with the production of olive mill waste volume on the island. Also, the biofuel production capabilities will be assessed, the market demand, the potential profits and also the initial capital and investments that this project will require. As far as the latter is concerned, factors such as the legal frame and potential state support or European funding will be also considered. In addition, the necessary equipment and technologies will also be explored. Finally, an attempt will be made to generalize the conclusions and indicate how applicable the latter are into the broader range of Mediterranean olive oil production countries.

 

​​​​​​​Αίθουσα Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 07-07-2021

Ώρα:       12:00

 

​​​​​​​Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα:               Διαδικτυακά ( https://join.skype.com/dfdF64dx8xTZ)

Κτίριο:

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012