Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

07
Ιουλ

Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας κ.Λιζάρδου Αναστασίας - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα07/07/2021 13:00 - 14:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο: Αναστασία Λιζάρδου

Τίτλο: Κέντρο πολιτισμού & αναψυχής στην Νέα Μάκρη Αττικής
Στις εγκαταστάσεις του πρώην εργοστασίου Πορσελάνης

Title:Culture & Recreation Centre in Nea Makri, Attica
On the premises of a former Porcelain Factory

Τετάρτη 07 Ιουλίου 2021  13.00μμ

Εξεταστική Επιτροπή
    
Επίκουρος Καθηγητής :Ασλανίδης Κλήμης
Καθηγητής :Σκουτέλης Νικόλαος
Επίκουρη  Καθηγήτρια: Μανδαλάκη Μαρία


Περίληψη

Με την παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρείται ένα σύνολο επεμβάσεων στις εγκαταστάσεις του διατηρητέου εργοστασίου παραγωγής πορσελάνης του Χαρίτωνα Τριανταφυλλόπουλου, στο κέντρο της Νέας Μάκρης-Αττικής. Πρόκειται για ένα βιομηχανικό συγκρότημα που λειτούργησε από το 1950 έως το 1969 προμηθεύοντας με ηλεκτρολογικό υλικό την ΔΕΗ. Επιπλέον, συνδέθηκε με την ιστορική και την συλλογική μνήμη της περιοχής, καθώς αποτέλεσε την αφορμή ηλεκτροδότησής της και προσέφερε θέσεις εργασίας στους κατοίκους της. Σήμερα, η έκταση αυτή αποτελείται από το εγκαταλειμμένο κτήριο του εργοστασίου, το οποίο σε συνδυασμό με τους ανεκμετάλλευτους δημόσιους χώρους που το περιβάλλουν, δημιουργεί μία αμήχανη και αφιλόξενη περιοχή του κέντρου της πόλης. 
Η εργασία αυτή έχει ως στόχο την επανένταξη της περιοχής στον αστικό ιστό και τη δημιουργία εγκαταστάσεων πολιτιστικού χαρακτήρα, που θα απευθύνονται στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. Προτείνεται η δημιουργία ενός συνόλου πολιτισμού, δημιουργικής απασχόλησης και αναψυχής, με κέντρο το βιομηχανικό κτήριο, το οποίο θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, δημοτικό ωδείο με στούντιο ηχογραφήσεων, εργαστήρι μαγειρικής, αίθουσες διδασκαλίας και συνεδριάσεων, χώρους αναψυχής και ψυχαγωγίας, καθώς και έναν εκθεσιακό χώρο αναφερόμενο στην ιστορία του κτηρίου. Μέρος της πρότασης αποτελεί η κατασκευή ενός νέου κτηρίου, με σκοπό την στέγαση Δημοτικού Θεάτρου & Θερινού Κινηματογράφου. Βασική αρχή του σχεδιασμού αποτελεί ο σεβασμός των νέων κτηριακών δομών ως προς το διατηρητέο κτήριο, η προσπάθεια συνομιλίας μαζί του, και η εναρμόνιση με το φυσικό και αστικό περιβάλλον.  


Abstract

The present thesis attempts a set of interventions in the premises of the preserved porcelain production factory of Chariton Triantafylopoulos, in the center of Nea Makri-Attica. It is an industrial complex that operated from 1950 to 1969, supplying electrical material to the PPC. It was linked to the historical and collective memory of the region, as it was the reason for its electrification and provided jobs for its inhabitants. Today, this area consists of the abandoned factory building, which, combined with the unused public spaces surrounding it, creates an awkward and inhospitable city center area.

This work aims to reintegrate the area into the urban fabric and create cultural facilities that will address the wider area's residents. It is proposed to develop an artistic, creative, and recreational complex centered on the former industrial building. This complex will include, among other things, a municipal conservatory with a recording studio, a cooking workshop, classrooms and meeting rooms, recreational and entertainment areas, as well as an exhibition space referring to the history of the building. Part of the proposal is constructing a new building to house the Municipal Theatre & Summer Cinema. The basic principle of the design is the respect of the new building structures concerning the listed building, the effort to engage in conversation with it, and the harmonization with the natural and urban environment.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012